Jätehuolto Torniossa, Kemissä, Keminmaalla, Ylitorniolla ja Tervolassa

Jätelain mukaan jätteen haltijan ja kiinteistön haltijan on järjestettävä jätehuolto.

Kiinteistöllä on oltava riittävä määrä jäteastioita. Astioiden on oltava tiiviitä, kuormauskäsittelyn ja kuumapesun kestäviä. Jätteiden keräysvälineen haltijan on huolehdittava sen huollosta, kunnossapidosta ja puhdistamisesta. Myös sen ympäristön siisteydestä on huolehdittava. (JHM 21 §)

 

Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kuntien alueella jätehuollon palvelutehtäviä hoitaa kuntien omistama Perämeren Jätehuolto Oy ja jätehuoltoviranomaisena toimii Perämeren jätelautakunta.

Jätteenkuljetus (JHM 3 §)

Jokaisen asuin- tai lomakiinteistön on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen eli jokaisella asuin- tai lomakiinteistöllä tulee olla sopimus jäteastian tyhjentämisestä ja tästä sopimuksesta on ilmoitettava Perämeren jätelautakunnalle.
Tornion, Keminmaan, Ylitornion ja Tervolan alueella kiinteistön haltija itse sopii jätteenkuljetuksesta kuljetusyrityksen kanssa. Näissä kunnissa toimivia jätteenkuljettajia on ilmoitettu Perämeren Jätehuolto Oy:n www-sivuilla. Kemissä on kunnan järjestämä jätteenkuljetus ja jätteenkuljetuksen hoitaa Perämeren Jätehuolto Oy.

Naapurin kanssa voi sopia yhteisestä jäteastiasta. Yhteisen jäteastian käytöstä ja siitä luopumisesta on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti jätelautakunnalle.

Hyötyjätteet on toimitettava niiden keräyspisteisiin (JHM 10 §). Tietoa näistä ja näiden sijainnista löytyy Perämeren Jätehuolto Oy:n Palvelupisteet-sivuilta.