Siirry sisältöön
Iso kokoussali virastotalossa.

Päätöksenteko

Keminmaan kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto, jossa on 31 valtuutettua. Valtuustossa on puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä panee valtuuston päätökset toimeen. Kunnanhallituksessa on 9 jäsentä. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Lisäksi kunnassa on sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta, joissa käsitellään sivistys- ja teknisen toimen asioita. Sivistyslautakunnassa on 10 ja teknisessä lautakunnassa 9 jäsentä, joista valtuusto on valinnut puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat sekä viranhaltijapäätökset julkaistaan verkossa. Ennen julkaisemista niistä poistetaan salassa pidettävät tiedot ja henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamistarvetta. Muutoksenhakuaika päätetyissä asioissa alkaa tarkastetun pöytäkirjan julkaisemista seuraavana päivänä.