Siirry sisältöön

Viranhaltijapäätökset

Julkisen vallan käyttämisellä tarkoitetaan toimivaltaa antaa velvoittava määräys tai päättää toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta.

Viranhaltija on kunnan työntekijä, joka käyttää julkista valtaa. Myös tehtävissä, joihin kuuluu kunnalliseen päätöksentekoon liittyvää esittelyä tai vastuullista valmistelua, edellytetään virkasuhdetta.

Valtaosa kuntien henkilöstöstä eli noin kolme neljäsosaa on työsuhteessa ja vajaa neljännes virkasuhteessa. Työsuhteiden määrä lisääntyy koko ajan ja virkasuhteiden vastaavasti vähenee.

Mikä on viranhaltijapäätös?

Viranhaltijapäätös tarkoittaa Suomessa kunnallisessa päätöksenteossa viranhaltijan yksin tekemää päätöstä jossain asiassa.

Kunnan päätösvaltaa käyttää pääsäännön mukaan asukkaiden valitsema valtuusto. Valtuusto voi kuitenkin hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille, kuten kunnanhallitukselle ja lautakunnille sekä viranhaltijoille. Viranhaltijan toimivalta on tällöin kunnanvaltuustolta siirrettyä toimivaltaa, jota viranhaltija käyttää yksinään.

Viranhaltijan toimivalta voi myös perustua suoraan lakiin. Tehdessään päätöksen viranhaltija käyttää julkista valtaa.

Esimerkkejä Keminmaan kunnan viranhaltijapäätöksistä

Keskuskoulun ja lukion rehtorin päätös 62/2022

Urheiluseura anoo käyttöönsä keskuskoulun liikuntasalia lukuvuonna 2022-2023 perjantaisin kello 17-18.30. Kunnan hallintosäännön pykälän 26 mukaan koulutilojen käytöstä päättää koulun rehtori.

Käyttömaksuja ei peritä, koska kyseessä on keminmaalainen seura. Tämä on kunnanhallituksen linjaus.

Teknisen johtajan päätös 11/2022

Hankintapäätös Lautiosaaren ja Pirpalan leikkikenttävarusteista, hankintahinta 22 551 euroa arvonlisävero 0 prosenttia.

Kunnan taloussäännön kohdan 5.2 mukaan teknisen johtajan hankintavaltuus on maksimissaan 30 000 euroa. Tätä isommasta hankinnasta päättää tekninen lautakunta.

Hankintaan pitää olla talousarviossa varattuna määräraha. Hankinnoissa on huomioitava menettelytavat: tarjoukset pyydetty kolmelta ja halvin valittu.