Siirry sisältöön

Vaalit

Äänestäminen on jokaisen täysi-ikäisen kansalaisen perusoikeus. Se on perinteisin kansalaisen vaikutusmahdollisuuksista: valitaan vaaleilla edustajat päättämään yhteisistä asioista.

Äänioikeutta on aina käytettävä henkilökohtaisesti. Kukaan ei voi äänestää toisen puolesta. Äänioikeuteen liittyy vaalisalaisuus.

Suomessa toimitetaan seuraavat yleiset vaalit:

  • eduskuntavaalit joka neljäs vuosi,
  • kuntavaalit joka neljäs vuosi,
  • aluevaalit vuodesta 2022 alkaen,
  • tasavallan presidentin vaali joka kuudes vuosi,
  • europarlamenttivaalit joka viides vuosi.

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien toimittamisesta kunnassa.

Kuntavaalit

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin. Valtuutettujen lukumäärä riippuu kunnan asukasmäärästä. Asuinkunta määrittelee, minkä kunnan ehdokasta voi äänestää.

Aluevaalit

Tammikuussa 2022 pidettiin Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa valittiin aluevaltuustot hyvinvointialueille. Kuntien vastuulla ollut sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen siirtyy 1.1.2023 hyvinvointialueille. Asuinpaikka määrittelee, minkä hyvinvointialueen ehdokasta voi äänestää.

Eduskuntavaalit

Suomen perustuslain mukaan valtiovalta kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontuva 200 kansanedustajan eduskunta.

Eduskuntavaaleja varten maa on jaettu 13 vaalipiiriin maakuntajaon pohjalta. Asuinpaikka määrittelee, minkä vaalipiirin ehdokasta voi äänestää.

Europarlamenttivaalit

Vaaleissa valitaan jäsenet Euroopan parlamenttiin. Koko Suomi äänestää samoja ehdokkaita.

Presidentinvaali

Suomen perustuslain mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla.