Siirry sisältöön

Perhepäivähoito


Perhepäivähoitajat työskentelevät omassa kodissaan itsenäisesti ja vastaavat oman ryhmänsä toiminnasta. Lapsella säilyy sama tuttu
hoitaja koko hoitopäivän ajan.

Kunnallisen perhepäivähoitajan esihenkilö ja tukena toimii varhaiskasvatusyksiköiden johtaja.

Perhepäivähoitajan työaika muotoutuu lasten hoitoaikojen perusteella. Toiminta-aika on pääsääntöisesti 8-9 tuntia päivässä. Hoitoaika ja varahoitopaikka sovitaan hoitosopimuksen teon yhteydessä. Perhepäivähoidossa tarjotaan vain päivähoitoa, vuorohoito tapahtuu Kellomäen päiväkodissa.

Jokaiselle lapselle sovitaan heti hoidon alussa varahoitopaikka oman hoitajan ollessa estynyt päivähoitotyöstä. Varahoitopaikka voi olla toinen perhepäivähoitaja tai päiväkoti.