Siirry sisältöön

Luvat ja valvonta

Rakentamisen ja muiden toimenpiteiden luvittamiseen käytetään rakennuslupaa, toimenpidelupaa, toimenpideilmoitusta, rakennuksen purkamislupaa ja maisematyölupaa. Näiden lisäksi on erilaisia poikkeamistilanteita, joihin tarvitaan joko poikkeamislupa tai suunnittelutarveratkaisu.

Rakennusvalvonnan lupia haetaan rakennusvalvonnasta. Ennen luvan hakemista rakennuttajan ja/tai pääsuunnittelijan on hyvä olla yhteydessä rakennusvalvontaan ja varmistaa suunnitelmien asianmukaisuus ja lupamenettelyn jouheva eteneminen. Puutteellinen lupahakemus viivästyttää luvan myöntämistä.

Rakennuslupien käsittely kesän 2024 aikana

Rakennusvalvontatoimistot ovat suljettuna kesälomien vuoksi:
Keminmaa 8.7.-21.7.2024 (viikko 28-29)
Tornio 8.7.-28.7.2024 (viikko 28-30)

Rakentajia pyydetään toimittamaan lupahakemukset ja pyytämään katselmukset hyvissä ajoin ennen lomataukoa. Rakennuslupia ei myönnetä eikä katselmuksia pidetä edellä mainittuina aikoina. 7.6.2024 mennessä toimitetut myöntämiskelpoiset lupahakemukset pyritään käsittelemään ennen lomataukoa. Myöntämiskelpoisia ovat hakemukset, joissa on mukana kaikki tarvittavat liitteet ja lausunnot sekä kaikkien naapurien kuuleminen on suoritettu. Mikäli naapurien kuuleminen annetaan rakennusvalvonnan tehtäväksi ja hakemus halutaan käsittelyyn ennen lomataukoa, lupahakemus liitteineen on toimitettava rakennusvalvontaan viimeistään 24.5.2024.

Lupia voi hakea sähköisesti alla olevasta linkistä.

Samalla hakemuksella voi hakea lupaa usealle toimenpiteelle, esimerkiksi omakotitalo + autotalli + maalämpö + jätevesijärjestelmä. Tällöin on tärkeää kirjoittaa selostuskohtaan kaikki ne toimenpiteet, joita hakemuksella haetaan.

Mikäli haet samalla hakemuksella lupaa useammalle rakennukselle, täytäthän jokaisesta rakennuksesta tiedot erikseen.

Jos rakennetaan kaksi samanlaista tai samankaltaista rakennusta, voit kopioida täyttämäsi ensimmäisen rakennuksen tiedot suoraan kopioi-painikkeesta.

Hakemukseen ilmoitetaan hakija ja maksaja. Hakijana tulee olla aina kiinteistön hallitsija (omistaja, vuokraaja). Hakija voi kuitenkin valtakirjalla oikeuttaa sähköisen luvan jättäjäksi toisen henkilön, usein suunnittelijan. Valtakirja tulee liittää hakemuksen liitteeksi.

Sähköisen luvan asioijan tulee lisätä käyttöoikeuden saajaksi kaikki luvan hakijat tai hakijan edustaja sekä vähintään hankkeen pääsuunnittelija.

Tämän voi tehdä ePermitissa oikealla sijaitsevasta palkista kohdasta käyttöoikeudet. Näiden henkilöiden on luotava käyttäjätunnus palveluun ennen kuin hänelle voidaan antaa käyttöoikeus.

Kaikki luvat ovat maksullisia.