Siirry sisältöön

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on Keminmaan kunnan alueella toimivien vammaisjärjestöjen sekä kunnan ja seurakunnan yhteistyöelin.

Vammaisneuvostoon kuuluu kuusi vammaisjärjestöjen edustajaa, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Varsinaisilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Edustajien tulee olla keminmaalaisia.

Neuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan tulee edustaa vammaisjärjestöä. Lisäksi kunnanhallitus nimeää edustajat kunnanhallituksesta sekä viranhaltijaedustuksen teknisestä toimesta.

Vammaisneuvoston tehtävät

  • edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kunnassa
  • seurata kunnallishallinnon päätöksentekoa vammaisten kannalta sekä edistää vammaisten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon
  • edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin kuten koulutukseen, työhön, sosiaali- ja terveyspalveluihin, kulttuuri- ja harrastustoimintaan sekä asumiseen
  • tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille vammaisia koskevissa asioissa

Kunnanhallitus on nimennyt vammaisneuvoston sihteeriksi hyvinvointiohjaajan.