Siirry sisältöön

Yritysneuvonta

Elinvoimaisen kunnan tekevät yrittäjät. Kunta tarjoaa maksutonta palvelua yrityksen perustamiseen ja liiketoiminnan suunnitteluun. Ota yhteyttä! Sovitaan yhdessä sinulle sopiva palvelu!

Keminmaan elinvoimapalvelut toimii yhteistyössä alueellisesti Digipolis Oy:n ja Team Botnia Oy:n kanssa. Ota aina ensin yhtettä omaan kuntaasi.

Yrityskoulutukset on koottu yhteiseen kalenteriin.

Yritystuki mahdollisuuksia

Yrityksen kehittämisavustus (ELY-keskus)

Elinvoima-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tukee yrityksen kokonaisvaltaista kehittymistä sekä luo parempia edellytyksiä liiketoiminnalle. Voidaan myöntää pienten ja keskisuurten yritysten kehittämistoimiin ja investointeihin, kun yritys

  • aloittaa toimintansa
  • haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen
  • pyrkii kasvamaan.

Yritystuki (Peräpohjolan Leader ry)

Leaderin kautta voi hakea tukea yritys- ja kehittämishankkeisiin. Lue mitä uusi ohjelmakausi mahdollistaa Leader-rahoituksen kautta yrityksille.

Peräpohjolan Leader myöntää myös maaseuturahaston investointitukea yritystoiminnan laajentamiseen tai perustamishankintoihin. Tukea voidaan myöntää kertakorvauksena tai investointiatukea enintää 40 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Uuden ohjelmakauden rahoitushaku on avautunut. Uudelle ohjelmakaudelle on tullut uudenlaisia tukia yrittäjille muun muassa yritystoiminnan suunnitteluun, aloittamiseen ja kokeiluun sekä omistajanvaihdokseen liittyen. Hankkeiden tulee noudattaa Peräpohjolan omaa strategiaa.

Mieti selkeä kohde, johon kaipaisit rahoitusta. Ota sen jälkeen yhteyttä Leaderiin. Sinun ei tarvitse tietää oikeaa rahoitusvälinettä tai rahottajaa. Tuensaaja voi olla henkilö, toiminimiyrittäjä, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai osuuskunta. Leader-tuissa tuensaaja voi työllistää korkeintaan 5 henkilötyövuotta. Keminmaan Leader -hankeneuvojana toimii Kati Alanikka, Leader Peräpohjolasta.

Energiatuki ja muut vihreän siirtymän avustukset

1. Yrityksen kehittämisavustus (ELY-keskus)

ELY-keskukset myöntävät avustusta yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin. Tuki on suunnattu pienille ja keskisuurille yrityksille. Hankkeen tulee sisältää jokin Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n ohjelman erityistavoitteista.

Toimintalinja 2 ”Hiilineutraali Suomi”. Toimintalinjan erityistavoitteet liittyvät energiatehokkuuden lisäämiseen, kiertotalouteen siirtymiseen tai ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Avustuksella voidaan kattaa hankkeesta aiheutuvia henkilöstön palkkakuluja, ostopalveluita sekä investointeja. Avustuksella voidaan kattaa toimenpiteitä alkuselvityksistä varsinaisiin toteutushankkeisiin.

Avustuksen määrä voi olla enintään 50 prosenttia kokonaiskustannuksista. Yrityksen kehittämisavustus on De Minimis-muotoista tukea, jota yritys voi saada enintään 200 000 euroa kolmen vuoden aikana.

Lisätietoja yritysrahoituksesta löydät rakennerahastot.fi-sivustolta.

2. Energiatuki (Business Finland)

Energiatukea myönnetään kaikenkokoisille yrityksille, joilla on tarve toteuttaa hanke liittyen uusiutuvan energian tuotantoon, energiansäästöön tai energiakatselmukseen. Energiatuella edistetään uusien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä, joilla energiajärjestelmä saadaan muutettua vähähiiliseksi pitkällä aikavälillä.

Energiatuella voidaan kattaa energiansäästöön ja -tehokkuuteen liittyviä investointeja, edistää uusien teknologioiden käyttöönottoa tai toteuttaa energiakatselmuksia. Hankkeen investointikustannus tulee olla minimissään 10 000 euroa, mutta hankkeen koolla ei ole ylärajaa.

Energiatuki myönnetään avustuksena. Keminmaan yrittäjiä auttaa energiatukiasioissa Business Finland Oulu.

3. Kiertotalouden investointiavustus (Business Finland)

Kiertotalouden investointiavustus on tarkoitettu kaikenkokoisille suomalaisille yrityksille, joiden investoinnit luovat edellytyksiä kiertotalouden ja vihreän siirtymän sekä liiketoiminnan ja työllisyyden kasvulle.

Avustuksella tuetaan esimerkiksi jätteen ja materiaalin kierrätykseen liittyviä investointeja tai digitaalisia ratkaisuja, jotka lisäävät jätteen kierrätystä. Myönnetty yksittäinen avustus saa olla enintään 15 miljoonaa euroa. Avustuksen taso määritellään tapauskohtaisesti.

Kiertotalousliiketoiminnan kehittämiseen löytyy myös oppaita, kuten Sitran ja Deloitten laatima käsikirja nimeltään Kestävää kasvua kiertotalouden liiketoimintamalleista. Sen voi ladata ilmaiseksi Sitran nettisivuilta.

Team Finland Kansainvälistymispalveluiden palvelupolku PK-yrityksille
Kansainvälistymispalveluiden palvelupolku PK-yrityksille

Kansainvälistymispalveluita yrityksille tarjoavat useat tahot. Team Finland kokoaa yhteen kaikki julkiset kansainvälistymispalvelut. Tutustu palveluihin ja rakenna oma polkusi maailman markkinoille.