Siirry sisältöön

Aloitteet

Kuntalaisella on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa.

Kuntalaisaloitteen voi tehdä vapaamuotoisesti kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa tai suoraan kuntaan sähköpostitse tai postitse.

Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot.

Kunnan hallintosäännön mukaan aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen vastaanottamisesta, sen käsittelystä ja siitä, onko se johtanut toimenpiteisiin.

Kuntalaisten aloiteoikeudella on pitkä historia, sillä siitä säädettiin ensi kerran jo vuoden 1976 kunnallislaissa. Ruotsissa aloiteoikeuden käyttö kunnissa mahdollistettiin vuonna 2002 ja Norjassa vuonna 2003.