Siirry sisältöön

Kestävä kehitys

Keminmaassa kestävä kehitys tarkoittaa, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.

Kestävä kehitys on maailmanlaajuinen, alueellinen ja paikallinen yhteiskunnallinen muutos, joka on jatkuvaa ja ohjattua. Sen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

Kestävän kehityksen perusehto, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, on osa Keminmaan kuntastrategiaa. Kestävä talous taas on tasapainoista kasvua.

Yhdessä haluamme kehittää kuntaa ja taata hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen myös tuleville sukupolville.