Siirry sisältöön

Tietosuoja

Tietosuojan tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu. Kunta ei luovuta tietoja eteenpäin muuten kuin lakien velvoitteiden mukaan.

Kunnassa henkilötietojen käsittely on Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen mukaista ja liittyy kansalaisten käyttämiin palveluihin. Kunta tarvitsee henkilötietoja esimerkiksi varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan tai toisaalta vaikkapa rakentamisen lupia varten.

Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on

  • kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten,
  • kerättävä vain tarpeellinen määrä,
  • päivitettävä aina tarvittaessa eli epätarkat ja virheelliset tiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä,
  • käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa kunnan hallussa olevat henkilötietonsa ja tarvittaessa korjata niitä.

Kunnassa on nimetty tietosuojavastaavia. Valtakunnallisesti tietosuojalainsäädännön noudattamista valvoo tietosuojavaltuutettu.

Tietosuojaselosteet

Kunnan rekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet. Niistä selviävät seuraavat asiat:

  • rekisterin tietojen käsittelyn tarkoitus,
  • kuka on rekisterin pitäjä,
  • kuka on rekisterin yhteyshenkilö.

Selosteet on alla ryhmitelty toimialoittain.

Asuminen ja ympäristö

Elinvoima

Kunta ja hallinto

Vapaa-aika

Varhaiskasvatus ja opetus