Siirry sisältöön

Säännökset

Keminmaan kunnan hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty.

Hallintosäännön lisäksi kunnan toimintaa ohjataan seuraavilla säännöillä ja ohjeilla: viestintäohje, hankintaohjeet, henkilöstöhallinnolliset ohjeet, konserniohje, taloussääntö, sisäisen valvonnan ohje ja asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje.