Siirry sisältöön

Avustukset talvikunnossapitoon

Tekninen lautakunta julistaa vuosittain haettavaksi yksityisteiden talvikunnossapitoavustukset.

Avustukset aurauskaudelle 2022-2023 on haettavissa 20.2.2023 – 24.3.2023 klo 15 saakka.

Hakulomakkeen voit ladata tästä: Hakulomake, Yksityisteiden ja oma-/sopimusteiden talvikunnospitoavustukset

Vuoden 2019 alussa voimaan tullut yksityistielaki rajaa kunnan oikeutta avustaa yksityisteitä, joihin on perustettu tieoikeuksia tai -rasitteita.

Yksityistietä, joka ei ole oma tie tai sopimustie, voidaan avustaa yksityistielain mukaan vain, jos:

  • tiellä on tiekunta,
  • tien tiedot ovat yksityistierekisterissä ajantasaiset ja
  • tiekunnan tiedot maanmittaislaitoksen tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset.

Avustusta voi anoa yksityiselle tielle, joka on järjestäytynyt ja jolla on pysyvästä asutuksesta johtuvaa liikennettä. Tekninen lautakunta tekee vuosittain päätöksen avustuksen myöntämisperusteista.

Avustusta haetaan erillisellä hakulomakkeella, joka on saatavilla kunnan verkkosivuilta avustusten hakuaikana. Tekninen lautakunta tiedottaa keväisin kunnan verkkosivuilla, Lounais-Lappi-lehdessä ja sosiaalisessa mediassa, kun avustukset ovat haettavissa.

Avustusta voidaan myöntää myös yksityishenkilölle oman tien ja sopimustien auraukseen, jos tielle ei ole perustettu tieoikeutta tai tierasitetta.

Oma tie on yhden kiinteistön alueella kulkeva tie.

Sopimustie syntyy sopimuksella ja sitoo vain sen tehneitä ja hyväksyneitä. Sopimus voi olla kirjallinen tai suullinen.