Siirry sisältöön

Avustukset talvikunnossapitoon

Tekninen lautakunta julistaa vuosittain haettavaksi yksityisteiden talvikunnossapitoavustukset.

Avustukset aurauskaudelle 2023-2024 on haettavissa 25.3. – 26.4.2024 kello 15.00

Vuoden 2019 alussa voimaan tullut yksityistielaki rajaa kunnan oikeutta avustaa yksityisteitä, joihin on perustettu tieoikeuksia tai -rasitteita.

Yksityistietä, joka ei ole oma tie tai sopimustie, voidaan avustaa yksityistielain mukaan vain, jos:

  • tiellä on tiekunta,
  • tien tiedot ovat yksityistierekisterissä ajantasaiset ja
  • tiekunnan tiedot maanmittaislaitoksen tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä ovat ajantasaiset.

Avustusta voi anoa yksityiselle tielle, joka on järjestäytynyt ja jolla on pysyvästä asutuksesta johtuvaa liikennettä. Tekninen lautakunta tekee vuosittain päätöksen avustuksen myöntämisperusteista.

Avustusta haetaan erillisellä hakulomakkeella, joka on saatavilla kunnan verkkosivuilta avustusten hakuaikana. Tekninen lautakunta tiedottaa keväisin kunnan verkkosivuilla, Lounais-Lappi-lehdessä ja sosiaalisessa mediassa, kun avustukset ovat haettavissa.

Avustusta voidaan myöntää myös yksityishenkilölle oman tien ja sopimustien auraukseen, jos tielle ei ole perustettu tieoikeutta tai tierasitetta.

Oma tie on yhden kiinteistön alueella kulkeva tie.

Sopimustie syntyy sopimuksella ja sitoo vain sen tehneitä ja hyväksyneitä. Sopimus voi olla kirjallinen tai suullinen.

Liittymäpalteen poisto yli 75-vuotiaille

Teknisen lautakunnan kokouksessa tehdyn päätöksen mukaan 1.1.2024 alkaen liittymän auraussopimuksen voi saada ainoastaan kiinteistöön, jossa asuu yli 75-vuotiaita. Liittymien auraussopimukset koskevat koko kunnan aluetta. Asuinkiinteistön liittymän aurausta koskeva sopimus tehdään vuosittain kunnan teknisissä palveluissa. Tien aurauksen jälkeen liittymät avataan erikseen, joten viivettä liittymäpalteen poistoon voi syntyä. Aurauksen hinta on 50 euroa talvikaudelta.