Siirry sisältöön
Viisi ekaluokkalaista seisoo musiikkiluokassa. Etualalla rumpuja soittava poika ja helistintä soittava poika.

Kulttuuri

Kulttuuripalvelut vahvistavat hyvinvointia, parantavat ihmisten elämänlaatua ja hyvinvointia, sekä tarjoavat tilaisuuden osallistua ja tehdä itse.

Kulttuuritoiminta edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen sekä pyrkii vahvistamaan väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin.

Kulttuuripalvelut lisäävät sivistystä, henkistä kasvua, elinikäistä oppimista ja kansalaisvalmiuksia. Ne luovat myös viihtyisyyttä asuinympäristöön sekä vahvistavat kunnan ja hyvinvointialueen vetovoimaa.

Keminmaan kunta kuuluu Lapin lasten kulttuuriverkostoon.