Siirry sisältöön
Rovaniementien liikenne - Keminmaa

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

Kunta vastaa ajoratojen, pyöräteiden sekä yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta.

Tontinomistaja vastaa tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta. Tähän sisältyvät myös tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistaminen sekä ojarummun avoinna pitäminen.

Talvikunnossapidon työkauden aikana on syytä muistaa, että:

  • Älä työnnä pihojen tai liittymien lunta katualueelle.
  • Kunta aurauttaa ajoradalta lumet jalkakäytävän viereen tai tonttiliittymään.

Maantiet

Kuntaa halkoo useita yleisiä teitä, joiden kunnossapidosta vastaa Liikennevirasto. Keminmaan kunnassa tällaisia teitä ovat muun muassa Torniontie, Rovaniementie, Tervolantie, Lautiosaarentie, Kallinkankaantie sekä pyörätiet näiden varsilla.

Tieliikennekeskus ottaa vastaan ilmoituksia tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista vuorokauden ympäri.
Tienkäyttäjän linja vastaa numerossa 0200 2100. Voit myös jättää palautetta sähköisesti Liikenteen asiakaspalveluun Palauteväylään.

Yksityistiet

Avustusta voi anoa yksityiselle tielle, joka on järjestäytynyt ja jolla on pysyvästä asutuksesta johtuvaa liikennettä. Tekninen lautakunta päättää vuosittain myöntämisperusteista. Avustusta haetaan erillisellä hakulomakkeella, joka on saatavilla kunnan verkkosivuilta avustusten hakuaikana.

Kunta avustaa järjestäytyneiden yksityisteiden kunnossapitoa. Tiekunnat voivat hakea avustusta vuosittain. Ilmoitus hakumenettelystä julkaistaan kunnan ilmoitustaululla ja lehdessä.