Siirry sisältöön

Esityslistat ja pöytäkirjat

Netissä julkaistaan kunnanvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien esityslistat ja julkiset liitteet sen jälkeen, kun ne on toimitettu toimielinten jäsenille.

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan nettisivulla, elleivät ne ole lain mukaan salassa pidettäviä. Pöytäkirjoihin liitetään oikaisuvaatimus- ja valitusohjeet.

Kuntalaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä.