Siirry sisältöön

Asiointi ja hakeminen

Varhaiskasvatukseen voi hakea ympäri vuoden. Lapsen varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea viimeistään neljä kuukautta ennen tarpeen alkamista. Mikäli varhaiskasvatuspaikkaa tarvitaan huoltajan äkillisen työllistymisen, koulutuksen tai opiskelun vuoksi, hakemus on jätettävä viimeistään kahta viikkoa aikaisemmin.

Tältä sivustolta löydät varhaiskasvatuspaikan hakemisen, hoitoajoista ilmoittamisen sekä tietoa asiakasmaksuista, palvelusetelistä, kotihoidon tuesta ja yksityisen hoidon tuen kuntalisästä.

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen ja hoitoajoista ilmoittaminen

Varhaiskasvatuksen sähköiseen asiointiin; hoitoaikojen ilmoittaminen, varhaiskasvatushakemus ja esiopetukseen ilmoittautuminen.

Jos alla olevan easiointi.fi-linkki ei toimi, kannattaa varmistaa, ettei selaimessasi ole käytössä mainostenesto-ohjelmaa.
Ota mainostenesto pois käytöstä kyseisellä sivulle tai kokeile toista internetselainta!

Varhaiskasvatuspaikan siirtohakemukset ja uudet hakemukset

Mikäli haluat vaihtaa lapsesi varhaiskasvatuspaikkaa syksyllä 2024, nyt on aika tehdä hakemus toimintakaudelle 2024-2025.
Siirtohakemukset 1.8.2024 alkavalle toimintakaudelle tulee tehdä 29.2.2024 mennessä. Siirtotoiveet toteutuvat aina kun mahdollista.

Siirtotoiveet huomioidaan, mikäli ryhmissä on tilaa. Mikäli siirtotoive ei toteudu, nykyinen varhaiskasvatuspaikka säilyy. Hakemus tehdään varhaiskasvatuksen verkkoasioinnin kautta. Päätökset varhaiskasvatuspaikasta lähetetään perheille sähköisesti 30.6.2024  mennessä.

Uudet varhaiskasvatushakemukset tehdään 31.3.2024 mennessä. Varhaiskasvatuspaikan voi saada äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakauden päätyttyä. Siirtohakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen tarpeen alkua. Mikäli tarve joutuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, hakemus on jätettävä kahta viikkoa ennen toivotun varhaiskasvatuksen alkamisajankohtaa. Vapautuvia paikkoja täytetään ympäri vuoden.

Hakemusten käsittely

Varhaiskasvatusyksiköiden johtajat käsittelevät hakemukset kevään ja kesän aikana ja ottavat tarvittaessa yhteyttä perheeseen. Päätökset varhaiskasvatuspaikoista lähetetään sähköisesti perheen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen 30.6.2024 mennessä. Mikäli perhe ei ota tarjottua varhaiskasvatuspaikkaa vastaan, siitä on ilmoitettava viimeistään viikkoa ennen hoidon alkamisajankohtaa varhaiskasvatusyksikön johtajalle.

Asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut muuttuvat 1.3.2023 lähtien. Lisätietoja kunnan nettisivuilta kohdasta varhaiskasvatus – asiakasmaksut. Asiakasmaksun määräytymistä varten tulotiedot toimitetaan varhaiskasvatusyksikköön tai varhaiskasvatustoimistoon kuukauden kuluessa hoidon alkamisesta. Hoitomaksujen tarkastus tehdään vuosittain 1.8. alkaen, jota varten tulotiedot tulee toimittaa heinäkuun loppuun mennessä. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, peritään korkein maksu.

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelihakemukset

1. Perhe hakee yksityiseen varhaiskasvatusyksikköön ja tekee palvelusopimuksen heidän kanssa.
2. Perhe hakee palveluseteliä hakemuksella kunnasta
3. Perhe toimittaa palvelusetelihakemuksen, hoitosopimuksen ja tulotiedot varhaiskasvatustoimistoon

Palvelusetelihakemus käsitellään, kun kaikki liitteet on toimitettu varhaiskasvatustoimistoon. Päätös lähetetään kotiin.

Kotihoidon tuki

Alle kouluikäisten lasten vanhemmat voivat kunnallisen varhaiskasvatushoidon vaihtoehtona valita lasten kotihoidon tuen, mikäli perheessä on alle 3-vuotias lapsi joka ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatushoidossa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä lapsista, joita hoidetaan samalla tavalla.

Lapsen hoitaja voi olla myös joku muu kuin oma äiti tai isä. Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahakauden päätyttyä. Sitä ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta. Tuensaajan on ilmoitettava Kelaan välittömästi, jos lapsen hoitojärjestelyt tai perheen tulot muuttuvat, jotta tuki voidaan maksaa oikein perustein.

Kotihoidon tukea haetaan Kelasta, josta saa myös lisätietoja.

Yksityisen hoidon tuki

Vanhemmilla on mahdollisuus palkata kotiin hoitaja Kelan yksityisen hoidon tuella. Mikäli perhe saa yksityisen hoidon tukea, perheen on mahdollista hakea myös kunnan maksamaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää.

Lapsi voi olla hoidossa:

  • yksityisellä perhepäivähoitajalla
  • omassa kodissaan, jos vanhemmat palkkaavat lapsen kotiin yksityisen hoitajan vähintään kuukauden kestävällä työsopimuksella. Perhe toimii työnantajana, jolloin on täytettävä työsopimus. Lisätietoja saat Kelasta.


Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelasta, josta saa myös lisätietoja.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Kelan maksaman yksityisen hoidon tuen lisäksi Keminmaassa asuvilla perheillä on mahdollisuus hakea yksityisen hoidon tuen kuntalisää.

Ohjeet ja hakemuslomakkeet 

Yksityinen varhaiskasvatus

Kolme lasta leikkii lattialla. Leluja ympäriinsä.
Vilho, Väinö ja Bettina leikkimässä Kellomäen päiväkodissa marraskuussa 2022. KUVA: NINA SUSI