Siirry sisältöön
Lähikuvassa kädet ja peliohjain.

Etsivä nuorisotyö

Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja pulmiin, vastauksia kysymyksiin ja auttaa nuorta saamaan tarvitsemansa palvelut.

Keminmaan etsivä nuorisotyön tavoitteena on antaa nuorille mahdollisuus luottamukselliseen ja turvalliseen aikuiskontaktiin. Työn tarkoituksena on auttaa nuoria heidän elämänsä solmukohdissa, ohjata nuoret heidän tarvitsemiensa palvelujen ja tuen piiriin, rinnalla kulkien kunkin nuoren yksilölliset tarpeet huomioiden ja nuoren kasvua omaksi itsekseen tukien.

Keminmaan etsivä nuorisotyö pyrkii tukemaan nuoren sisäistä motivaatiota ja itsenäistymistä sekä vahvistamaan jatkopoluilla etenemistä sekä kiinnittymistä palveluihin. Keminmaan etsivä nuorisotyö vahvistaa nuoren valmiuksia elämässä eteenpäin pääsemiseksi. Keminmaassa toimii kaksi etsivä nuorisotyöntekijää.

Ensisijaisena tehtävänä on auttaa 15–29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut.

Keminmaan etsivää nuorisotyötä tehdään toimimalla säännöllisesti kentällä ja verkostoitumalla eri yhteistyötahojen kanssa, jotta palvelunohjausta voidaan toteuttaa mahdollisimman jouhevasti. Työn periaatteina on kontaktien luottamuksellisuus, nuoren kunnioittaminen ja kontaktien vapaaehtoisuus. Tavoitteena on vahvistaa nuoren itsetuntemusta ja lisätä mahdollisuuksia vaikuttaa oman elämän kulkuun.