Siirry sisältöön

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on Keminmaassa toimivien eläkeläis-, vanhus- ja veteraanijärjestöjen sekä kunnan ja seurakunnan yhteistyöelin. Se toimii ikäihmisten parhaaksi.

Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat ja pyytää eläkeläis-, vanhustyö ja veteraanijärjestöjä sekä seurakuntaa nimeämään edustajansa vanhusneuvostoon. Vanhusneuvostossa on 8-11 jäsentä, joista naisia ja miehiä tasa-arvolain mukaisesti. Varsinaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kunnanhallitus nimeää vanhusneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Vanhusneuvoston toimikausi on sama kuin valtuuston eli neljä vuotta.

Vanhusneuvoston tehtävät

 • seuraa ikäihmisten tarpeiden ja niitä vastaavan palvelutarjonnan kehitystä kunnassa
 • vaikuttaa ympäristön suunnitteluun siten, että iän tuomat rajoitukset huomioidaan kaavoituksessa ja kaikessa rakentamisessa ja palvelujen järjestämisessä
 • seuraa kunnan päätöksentekoa ja edistää ikääntyvien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa
 • tekee aloitteita ja esityksiä kunnan viranomaisille sekä antaa lausuntoja niiden pyytämissä ikääntyviä koskevissa asioissa
 • tekee ehdotuksia maakunnalliselle vanhusneuvostolle

Vanhusneuvoston jäsenet toimikaudella 2021-25

 • Marja-Terttu Saglam, puheenjohtaja, varajäsen Irma Kähkönen
 • Reeta Willig, varajäsen Sinikka Kaakkuriniemi
 • Markku Särkipaju, varajäsen Pauli Koskela
 • Lasse Vaaraniemi, varajäsen Raimo Mäenpää
 • Rauni Juntti, varajäsen Hanna Pietilä-Mynttinen
 • Timo Rimpisalo, varapuheenjohtaja, varajäsen Risto Rimpisalo
 • Eila Mattinen, varajäsen Kaisa Similä
 • Soili Rautio, varajäsen Jonna Pakisjärvi
 • Sanna Jussila, sihteeri

Kunnanhallitus on nimennyt vanhusneuvoston sihteeriksi vapaa-aikasihteerin.