Siirry sisältöön

Kellomäen päiväkoti

Kellomäen päiväkoti
Kellomäen päiväkoti KUVA: KEMINMAAN KUNTA

Vuoropäivähoito Keminmaan kunnan alueella

Keminmaassa tarjotaan vuoropäivähoitoa Pörhölänkankaalla Kellomäen päiväkodissa. Vuorohoito tarkoittaa iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Lapsi on oikeutettu vuorohoitoon, jos huoltajien päätoiminen työ tai opiskelu vaatii sitä kyseisinä aikoina. Vuorohoito ei siis kuulu subjektiivisen hoito-oikeuden piiriin.

Ryhmät

  • Tiukuset 1-3 -vuotiaat, päiväryhmä
  • Kissankellot 1-3 -vuotiaat
  • Aisakellot 3-5 -vuotiaat
  • Sinikellot 3-4 -vuotiaat, päiväryhmä
  • Lumikellot 4-5 -vuotiaat, päiväryhmä

Lapsen hoidon tarve ilmoitetaan viimeistään torstaina kello 9.00 mennessä 11 päivää ennen hoidontarveviikon alkamista seuraavat kaksi täyttä kalenteriviikkoa eteenpäin sähköisen asioinnin kautta. Mikäli hoitoaikailmoitusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, lapselle ei varata vuorohoitoa.

Jos alla olevan easiointi.fi-linkki ei toimi, varmista, ettei selaimessasi ole käytössä mainostenesto-ohjelmaa.
Ota mainostenesto pois käytöstä kyseisellä sivulla tai kokeile toista internetselainta!

Vuoropäivähoidon periaatteet Keminmaan kunnassa 14.12.2022 alkaen

Keminmaassa tarjotaan vuoropäivähoitoa Pörhölänkankaalla Kellomäen päiväkodissa. Vuorohoito tarkoittaa iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Lapsi on oikeutettu vuorohoitoon, jos huoltajien päätoiminen työ tai opiskelu vaatii sitä kyseisinä aikoina.

Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Sitä tarjotaan vain molempien huoltajien, puolisoiden tai yksinhuoltajan päätoimisen työn, opiskelun tai yötyöstä johtuvan levon aikana. Vuorohoitoon on oikeus vain niillä lapsilla, joiden hoidon tarve perustuu molempien tai ainoan huoltajan tai puolison vuorotyöhön. Vuorohoitoa tarvitsevien lasten huoltajien on toimitettava työnantajalta tai opiskelupaikasta pyydettäessä kirjallinen todistus epäsäännöllisistä työ- tai opiskeluajoista. 

Jos työssä tapahtuu muutoksia tai vuorohoidon tarve lakkaa, tulee huoltajien ottaa yhteyttä yksikön esihenkilöön, jolloin yhdessä mietitään perheen tarpeisiin vastaavaa hoitopaikkaa. Vuoropäivähoidon käyttäjät sitoutuvat toimittamaan työnantajan vahvistaman työvuorolistan pyydettäessä.

Vuorohoito pyhäpäivinä

Juhlapyhinä tarjotaan vain niille lapsille, joiden huoltajat tai puoliso toimittavat näiltä pyhäpäiviltä työnantajan vahvistaman työvuorolistan riittävän ajoissa päiväkodille.

Oikeus päivähoitopaikkaan päättyy lapsen siirtyessä perusopetukseen.

Hoitoaikojen ilmoittaminen

Lapsen hoidontarve on ilmoitettava viimeistään torstaina kello 9.00 mennessä 11 päivää ennen hoidontarveviikon alkamista seuraavat kaksi täyttä kalenteriviikkoa eteenpäin. Esimerkiksi viikoille 45 ja 46 hoidontarve on ilmoitettava viimeistään torstaina viikolla 43. Lasten hoitoaikailmoitusten perusteella suunnitellaan lapsiryhmän pedagoginen toiminta sekä laaditaan vuoroyksikön työntekijöiden työvuorosuunnitelmat.

Mikäli hoitoaikailmoitusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, lapselle ei varata vuorohoitoa. Edellä mainitun ajankohdan jälkeen tehdyt muutokset tai hoitoaikailmoitukset voidaan ottaa huomioon vain, jos ryhmässä on tilaa ja varhaiskasvatusasetuksen (753/2018) 1§:n mukainen lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku ei ylity. Nämä muutostoiveet on ilmoitettava päiväkotiin sähköpostitse kellomaki@keminmaa.fi ja niihin vastataan kahden päivän kuluessa.
 
Jos lapsi on poissa päivähoidosta sairastumisen tai muun syyn vuoksi, huoltajia pyydetään ilmoittamaan siitä päiväkotiin niin pian kuin mahdollista.

Vuorohoidon hoitoajat

Vuorohoitoa tarjotaan iltaisin kello 17.30 – 23.00, öisin kello 6.30 saakka ja viikonloppuisin silloin, kun hoidon tarve johtuu molempien huoltajien tai ainoan huoltajan päätoimisesta työssäkäynnistä tai opiskelusta.

Lapsen vuorohoitoaika perustuu huoltajien työvuoroihin: Lapsen hoitoaika on huoltajan työaika ja työmatkaan kuluva aika. Myöhemmin töihin menevä tuo lapsen hoitoon ja aikaisemmin töistä pääsevä hakee lapsen hoidosta. Suosituksena varhaiskasvatuslaissa on, ettei lapsen hoitopäivä saisi ylittää 10 tuntia.
 
Lapsi voi olla vuoropäivähoidossa aina, kun molemmat vanhemmat ovat työssä sekä yövuoron jälkeen vanhempien nukkumisajan, enintään kello 15.00 saakka. 
 
Iltahoidossa oleva lapsi tulee noutaa kello 23.00 mennessä. Jos iltavuoro päättyy myöhemmin, lapsi jää hoitoon yöksi. Poikkeuksista neuvotellaan tapauskohtaisesti.
 
Yöhoitoa tarvitsevat lapset tulevat päiväkotiin kello 21.00 mennessä, kuitenkin aikaisintaan kello 19.30. Mikäli lapsi tulee yövuoroon kello 21.00, tulee perheen itse huolehtia lapsen iltapala ja iltatoimet.

Muuta huomioitavaa

Lasta ei tulisi sopeuttaa vuorotyön aiheuttamaan epäsäännölliseen vuorokausirytmiin, vaan lapselle tulisi mahdollisuuksien mukaan turvata hänen kehityksensä kannalta tärkeä säännöllinen päivärytmi. Päiväuniasioista ja päivärytmistä kannattaa tarvittaessa keskustella henkilökunnan kanssa ja poikkeustapauksista neuvotellaan lapsen riittävän unimäärän takaamiseksi.

Lapsen hoitoaika ei saisi yleensä jatkua pidempään kuin kymmenen tuntia vuorokaudessa. Vuorohoidossa tuntirajoitusta ei voida sellaisenaan soveltaa, eikä hoitojaksojen pituudelle ole määritelty normeja. Pitkän hoitojakson aikana lasta ehtii hoitaa monta eri aikuista, mikä on rankkaa etenkin pienelle lapselle. Myös kaverisuhteiden ylläpitäminen on hankalampaa lapsiryhmän koostumuksen vaihdellessa. Lapselle hoitopäivä vastaa samaa rasitusta, kuin aikuiselle työpäivä. Siksi on tärkeää, että hänellä on riittävästi myös vapaa-aikaa.

Esiopetus vuorohoidossa

Esiopetuksessa olevalle, vuorohoitoa tarvitsevalle lapselle järjestetään esiopetusta lapsen hoitoaikojen puitteissa. Näin lapsen hoitoaika esiopetuksen vuoksi ei tule tarpeettoman pitkäksi. Esiopetusta ei järjestetä viikonloppuisin. Esiopetusikäiselle tulee taata viikoittain 2 vapaapäivää.

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki vuorohoidossa

Perheen kokonaistilanne sekä lapsen yksilöllinen tarve arvioidaan ja suunnitellaan tarkasti yhdessä vanhempien ja tarvittaessa muiden asiantuntijoiden kanssa.  

Kaksi lasta makoilee jumppamatoilla. Vierellä polvillaan aikuinen nainen.
Minni ja Mikael pötköllään Kellomäen päiväkodissa marraskuussa 2022. Vierellä varhaiskasvatuksen opettaja Henna Roivainen. KUVA: NINA SUSI