Siirry sisältöön

Ympäristön- ja luonnonsuojelu

Ympäristönsuojeluviranomaisena Keminmaan kunnassa ja Tornion kaupungissa toimii Meri-Lapin ympäristölautakunta.

Ympäristönsuojelu valvoo ympäristön pilaantumista aiheuttavia toimintoja, neuvoo kuntalaisia sekä käsittelee erilaisia lupia ja ilmoituksia.

Näitä ovat esimerkiksi

 • ympäristöluvat
 • maa-ainesluvat
 • maasto- ja vesiliikennelain mukaiset luvat
 • meluilmoitukset
 • ilmoitukset toiminnan rekisteröinnistä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
 • jätteen keräystoiminnan ilmoitukset
 • lannan varastointia koskevat ilmoitukset
 • määräykset ympäristön tilan parantamiseksi

Meri-Lapin ympäristölautakunta antaa määräyksiä ympäristön tilan parantamiseksi. Se myös kertoo paikallisen näkemyksen erilaisiin hankkeisiin sekä tuo ympäristönäkökulmaa paikalliseen päätöksentekoon.

Määräykset

Ympäristönsuojelumääräykset täydentävät ympäristönsuojelulakia, ottavat huomioon paikalliset olosuhteet ja sitovat kansalaisia ja viranomaisia.

Määräykset koskevat muun muassa

 • jätevesien johtamista
 • kemikaalien varastointia
 • ilmapäästöjen ehkäisyä
 • melua
 • eläinten ruokkimista taajamissa
 • eläintenpidon suojaetäisyyksiä

Valvontasuunnitelma

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma on laadittu Torniossa ja Keminmaassa sijaitsevien toimintojen valvomiseksi.

Se painottuu ympäristönsuojelulain mukaisiin lupavelvollisiin ja rekisteröitäviin toimintoihin, jotka kuuluvat kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan.

Suunnitelmassa on huomioitu myös muiden säädösten mukaisia valvontatehtäviä.

Ympäristönsuojelulain mukaiset lupavelvolliset ja rekisteröidyt kohteet on luetteloitu erilliseen valvontaohjelmassa, jota päivitetään jatkuvasti.