Siirry sisältöön

Työnantajalle

Työtä tarjoava yritys tai yhdistys saa kunnan työllisyyspalveluista monenlaista asiantuntija-apua.

Tarjolla on esimerkiksi tukea työnantajille, jotka työllistävät työkokeilijoita tai palkkatukeen oikeutettuja työttömiä.

Valtion hallinnoima palkkatuki on työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki. Sitä haetaan työ- ja elinkeinotoimistosta.

Työnantaja voi hakea tukea työttömän palkkaamiseen myös kunnalta. Keminmaan kunta myöntää kuntalisää Meri-Lapissa toimivalle työnantajalle, joka työllistää palkkatukeen oikeutetun keminmaalaisen työnhakijan. Työntekijän palkkauskuluihin osoitettua tukea maksetaan enintään 24 kuukaudelta 350 euroa kuussa. Palkan on oltava alan työehtosopimuksen mukainen ja työajan vähintään 20 tuntia viikossa.

Jos työnantaja on yhdistys, joka saa sataprosenttisen palkkatuen 65 prosentin työajalle, kuntalisä myönnetään vain, jos työaikaa pidennetään vähintään 75-prosenttiseksi.

Kuntalisän haku etenee näin:

  • Työnantaja hakee palkkatukea työ- ja elinkeinotoimistosta noin kuukautta ennen suunnitellun työllistämisen alkamista.
  • Kun palkkatukipäätös on saatu, työnantaja ja työntekijä voivat solmia työsopimuksen. Työnantaja voi jättää kuntalisähakemuksen kunnalle. Liitteeksi tarvitaan kopio palkkatukipäätöksestä.
  • Kunta maksaa kuntalisän kuukausittain sen jälkeen, kun työnantaja on toimittanut todistuksen maksetusta palkasta.