Siirry sisältöön

Poikkeusolot

Poikkeusolot määritellään valmiuslaissa. Ne astuvat voimaan, kun presidentti ja valtioneuvosto toteavat yhdessä, että sellaiset vallitsevat maassamme.

Lain mukaan poikkeusoloja ovat:

  • Suomeen kohdistuva aseellinen hyökkäys tai siihen vakavuudeltaan rinnastettava hyökkäys ja sen välitön jälkitila,
  • Suomeen kohdistuva huomattava aseellisen tai siihen vakavuudeltaan rinnastettavan hyökkäyksen uhka, jonka vaikutusten torjuminen vaatii tämän lain mukaisten toimivaltuuksien välitöntä käyttöön ottamista,
  • väestön toimeentuloon tai maan talouselämän perusteisiin kohdistuva erityisen vakava tapahtuma tai uhka, jonka seurauksena yhteiskunnan toimivuudelle välttämättömät toiminnot olennaisesti vaarantuvat,
  • erityisen vakava suuronnettomuus ja sen välitön jälkitila,
  • vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaava hyvin laajalle levinnyt vaarallinen tartuntatauti.