Siirry sisältöön

Hankintapolitiikka

Kunnan tärkein tehtävä on tuottaa lakisääteisiä peruspalveluja. Hankinnoissa on olennaista pohtia, mikä on kunnan toiminnan kannalta paras ratkaisu.

Kunta hoitaa palvelut joko omana tuotantona tai ostoina. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista ohjaa kunnan hankintayksiköitä.

Kilpailutuksen tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä sekä edistää laadukkaiden, innovatiivisten ja kestävien hankintojen tekemistä.

Lisäksi tavoitteena on turvata yritysten ja yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluita tai vaikkapa rakennusurakoita tarjouskilpailuissa.

Toimintaa ohjaavia arvoja ovat tasapuolisuus, syrjimättömyys, avoimuus ja läpinäkyvyys.