Siirry sisältöön

Erityisvarhaiskasvatus

Kaikki lapset haluavat ja tarvitsevat onnistumisen kokemuksia. Lapsen pulmien havaitseminen mahdollisimman varhain on erittäin tärkeää lapsen myönteisen minäkuvan kehittymiselle. Lapset oppivat asioita omaan tahtiinsa, joten tuen tarve voi vaihdella hyvinkin paljon. Lapselle järjestettävä tuki on aina yksilöllistä, pitkäjänteisesti suunniteltua, joustavaa ja myös tuen tarpeen mukaan muuttuvaa.

Tukea voi tarvita esimerkiksi lapsi,

  • jonka kehityksestä vanhemmat tai varhaiskasvatuksen/ esiopetuksen henkilökunta ovat huolissaan
  • jolla on puheenkehityksen viivästymää
  • jolla on sosiaalisia vaikeuksia
  • jonka jollakin kehitysalueella ilmenee kuntoutuksen tarve

Erityisvarhaiskasvatuksen pääpaino on konsultatiivisessa neuvonnassa ja ohjauksessa. Erityisvarhaiskasvatuksessa tehdään monialaista yhteistyötä kaikkien lasta hoitavien ja kuntouttavien toimijoiden kanssa.

Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on oikeus saada yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Lapsen tarpeiden mukaisella tuella edistetään lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. (Varhaiskasvatuslaki 3a luku; 15a-e §)

Lapselle annettava tuki voi sisältää lapsen tarvitsemia pedagogisia, rakenteellisia ja hoidollisia toimenpiteitä ja ratkaisuja. Lapsen tuen tarvetta, riittävyyttä ja toteutumista on arvioitava tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran vuodessa tai tuen tarpeen muuttuessa.

Päiväkodin seinää esiopetusluokan oven lähellä. Värikkäitä piirroksia ja maalauksia seinällä.
Pölhön päiväkodin esiopetuksen luokan ovelle johdattaa värikäs seinä. KUVA: NINA SUSI