Siirry sisältöön

Tuet ja avustukset

Avustuksia ja stipendejä myöntävät sivistyslautakunta ja kunnanhallitus. Yhdistysten yleisavustukset myöntää kunnanhallitus. Nuoriso-, liikunta- ja kulttuurijärjestöjen avustukset myöntää sivistyslautakunta. Elinvoima-asiantuntija päättää kylätoiminnan tuesta.

Valtuusto päättää vuosittain talousarviossa, kuinka paljon avustuksiin varataan määrärahaa.

Tällä sivulla on tietoa seuraavista asioista:

Kunnanhallituksen yleisavustukset

Vuodelle 2023 määräraha on 5000 euroa. Avustus on tarkoitettu yhdistyksille, joiden kotipaikka on Keminmaa. Yleisavustusta ei voi saada, jos yhdistys on saanut tai sillä on mahdollisuus saada sivistyslautakunnan tai kylätoiminnan avustusta. Myös järjestäytymätön toimija voi saada yksittäisen kuntalaisia osallistavan tapahtuman järjestämiseen avustusta.

Avustushakemukset on toimitettava 15.4. mennessä liitteineen osoitteeseen: Keminmaan kunta, Kunnanhallitus, Kunnantie
3, 94400 Keminmaa. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Liitteiksi tarvitaan seuraavat asiakirjat:

 • toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle
 • tilintarkastajien lausunto, toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase edelliseltä vuodelta

Avustuksen käytöstä on tehtävä tiliselvitys viimeistään seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Mikäli sitä ei tehdä, avustus peritään takaisin.

Tästä pääset takaisin sivun alkuun

Kylätoiminnan avustukset

Vuodelle 2024 määräraha on 20000 euroa. Tuki maksetaan vuosittain joulukuussa.
Avustuspäätöksen tekee elinvoima-asiantuntija.

Kyläavustus muodostuu perusosasta (25 prosenttia) ja aktiivisuusosasta (75 prosenttia). Perusosa jaetaan tukea hakeneiden kylä- ja omakotiyhdistysten kesken tasan.

Aktiivisuusosassa tarkastellaan seuraavia kriteerejä:

 • tulevan vuoden toiminta kohdistuu kyläläisiin suoraan
 • toiminta-alueelle tulee kehittämishanke tai investointi
 • yhteistä toimintaa muiden Keminmaan kylien tai omakotiyhdistysten kanssa
 • edellisen vuoden toimet toteutettu suunnitelmien mukaan

Jokaisesta kriteeristä saa joko 20 tai 0 (nolla) pistettä. Aktiivisuusosa ei voi ylittää talousarviossa hyväksyttyä kyläavustuksen määrää.

Elinvoima-asiantuntija kutsuu vuosittain marraskuussa kylä- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajat tapaamiseen. Yhdistykset toimittavat kutsussa mainittuun määräaikaan mennessä

 • toiminnan arviointilomakkeen täytettynä
 • suunnitelman tulevan vuoden toiminnasta
 • selvityksen edellisen vuoden toteutuneesta toiminnasta
 • hallituksen jäsenten sähköpostiosoitteet
 • yhdistyksen pankkitilitiedot

Tästä pääset takaisin sivun alkuun

Kulttuuriavustukset

Kulttuuriavustusten ja -apurahojen tarkoituksena on edistää luovaa taiteen harjoittamista sekä omatoimista kulttuurin harrastamista. Tuettavan yhteisön tai henkilön kotipaikka on oltava Keminmaassa. Mahdollisista aiemmin myönnetyistä avustuksista on oltava hyväksyttävät tiliselvitykset.
Kulttuuriavustusta haetaan vuosittain 15.4. mennessä.

Avustusta ei myönnetä järjestölle, yhteisölle tai ryhmälle, jos kunnanhallitus on jo myöntänyt kyseisenä vuonna vuosiavustusta.

Kulttuuriavustusten käytöstä on toimitettava tiliselvitykset viimeistään seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään mennessä.

Avustukset kulttuuritoimintaa harjoittaville keminmaalaisille järjestöille, yhteisöille ja ryhmille

Avustus on tarkoitettu tarkoin määriteltyyn, vuoden aikana toteutettavaan kohteeseen sekä yhteisön toiminnan tukemiseen.

Päätöksenteossa arvioidaan muun muassa seuraavia kriteereitä:

 • kohteen ajankohtaisuus
 • kohteen merkitys kulttuuritarjonnan lisääjänä
 • kohteen merkitys kuntalaisten osallisuuden lisääjänä
 • toiminnan suunnitelmallisuus
 • miten toiminta edistää hyvinvointia ja terveyttä

Liitteeksi vaaditaan seuraavat asiakirjat:

 • toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle
 • tilintarkastajien lausunto, toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase edelliseltä vuodelta

Apurahat taiteen opiskelijoille ja harrastajille

Apurahoja jaetaan lähinnä

 • taideoppilaitoksissa opiskeleville lapsille ja nuorille
 • taiteen harrastajille kursseille osallistumista ja materiaalikustannuksia varten
 • harrastaja- ja alkeisopiskelutason ylittäneille taiteen tekijöille käytettäväksi hakemuksessa määriteltyyn, vuoden aikana toteutettavaan kohteeseen

Etusijalla ovat lapset ja nuoret sekä hakijat, joille ei ole myönnetty edellisenä vuonna apurahaa.

Tästä pääset takaisin sivun alkuun

Liikunta-avustukset

Avustus on tarkoitettu keminmaalaisille, rekisteröidyille urheiluseuroille niiden sääntömääräiseen toimintaan. Avustusta ei myönnetä, mikäli kunnanhallitus on jo myöntänyt kyseisenä vuonna vuosiavustusta.
Liikunta-avustusta haetaan vuosittain 15.4. mennessä.

Avustuksesta päätettäessä arvioidaan muun muassa seuraavia kriteereitä:

 • toiminnan määrä, laatu, laajuus ja monipuolisuus
 • lapsille ja nuorille suunnattu toiminta
 • jäsenmäärä, erityisesti nuorten jäsenten määrä
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Tästä pääset takaisin sivun alkuun

Nuorisoavustukset

Avustukset suunnataan keminmaalaisille rekisteröidyille nuorisojärjestöille ja -ryhmille, jotka järjestävät nuoria palvelevaa toimintaa. Avustusta ei myönnetä, mikäli kunnanhallitus on jo myöntänyt kyseisenä vuonna vuosiavustusta.
Nuorisoavustusta haetaan vuosittain 15.4. mennessä.

Avustuksesta päätettäessä arvioidaan muun muassa seuraavia kriteereitä:

 • toiminnan määrä, laatu, laajuus ja monipuolisuus
 • lapsille ja nuorille suunnattu toiminta
 • jäsenmäärä, erityisesti nuorten jäsenten määrä
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hakulomakkeen liitteiksi vaaditaan seuraavat asiakirjat:

 • toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kuluvalle vuodelle
 • toimintakertomus, tuloslaskelma, tase ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta

Tästä pääset takaisin sivun alkuun

Urheilustipendit

Palkitsemisen ehdot:

 • Stipendiin oikeutettuja ovat Keminmaassa kirjoilla olevat alle 29-vuotiaat urheilijat ja Keminmaahan rekisteröidyt urheiluseurat
 • Stipendillä palkittavan joukkueen on oltava keminmaalaisen urheiluseuran joukkue
 • Stipendiin oikeuttavan Suomen mestaruuskilpailun tulee olla suomalaiseen urheiluorganisaatioon virallisesti kuuluvan lajiliiton järjestämä
 • Palkitsemisen edellytyksenä on, että sarjassa on ollut vähintään kuusi kilpailijaa
 • Urheilija voi saada stipendin vain yhdestä suorituksesta kautta kohden. Tämä ei koske joukkueita eikä viestejä.

Stipendiin oikeutettuja suorituksia ovat

 • menestyminen Suomen mestaruustasoisessa kilpailussa
 • sivistyslautakunnan harkinnan perusteella hyväksytyt suoritukset

Stipendin suuruus, kun urheilija tai joukkue on menestynyt kriteerit täyttävässä Suomen mestaruustasoisessa kilpailussa:

 • Ensimmäinen sija 400 euroa
 • Toinen sija 200 euroa
 • Kolmas sija 100 euroa

Sivistyslautakunta voi tarkistaa stipendien jakosäännön harkintansa mukaan.
Urheilustipendit haetaan vuosittain 10.1. mennessä

SM-tasoa korkeampien urheilusaavutusten palkitsemisesta Keminmaan kunta päättää erikseen.

Tästä pääset takaisin sivun alkuun