Siirry sisältöön

Esiopetus

Kuusivuotiaille tarjottava ja koulun aloitusta edeltävä esiopetus on maksutonta. Sen tavoitteena on edistää lapsen kehityksen ja oppimisen edellytyksiä sekä vahvistaa sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Keminmaan kunta järjestää esiopetusta 6-vuotiaille lapsille, syntymävuosi 2018.

Esiopetus vuonna 2024 Keminmaan kunnassa alkaa tiistaina elokuun 20. päivänä kello 9.00. Esiopetukseen ilmoittautumisaika toimikaudeksi 2024–2025 on 12. – 16.2.2024. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisen hakemuksen kautta.

Huomioitavaa on: Mikäli esiopetuksen (kello 9–13) lisäksi tarvitaan aamu- ja/tai iltapäivähoitoa, tulee sitä hakea erikseen toisella sähköisellä hakemuksella (varhaiskasvatushakemus) myös 16.2.2024 mennessä.

Päätös esiopetuspaikasta lähetetään kotiin kevään aikana. Esioppilaat sijoitetaan perusopetukseen pohjaten lähikoulupiirinsä mukaisiin esiopetusryhmiin.

Esiopetuksen välineitä ovat myönteiset oppimiskokemukset ja leikki.

Tavoitteena on myös, että lapsen kehitykseen ja oppimiseen vaikuttavat ongelmat havaitaan ja niihin puututaan. Näin voidaan ehkäistä ennalta mahdollisia vaikeuksia.

Perusopetuslain nojalla lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetusta ohjaavat Opetushallituksen hyväksymät normit, opetussuunnitelma ja paikallinen lukuvuosisuunnitelma.

Keminmaassa esikouluikäisten varhaiskasvatus on järjestetty esiopetusta tarjoavissa päiväkodeissa.

Uusia viisivuotiaita (2018 syntyneet) ei oteta enää syksyllä 2023 kaksivuotiseen esipetuskokeiluun. Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu jatkuu 2017 syntyneiden osalta toiselle vuodelle kevääseen 2024 saakka. Keminmaan kunnassa on kehitetty viisivuotis-toimintaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilulain ja valtakunnallisten kokeiluperusteiden mukaisesti. Pyrimme siihen, että viisivuotiaat toimisivat omissa ryhmissään tai mahdollisesti sekaryhmissä varhaiskasvatusyksiköissä/ lähikoulun yhteydessä. Kokeilun pohjalta saatujen kokemusten mukaan lasten vertaistoiminta kahden vuoden aikana on tukenut lasten kaveritaitojen syntyä sekä ryhmätaitojen valmiuksia. Myös tuen kohdentaminen ennaltaehkäisevästi on ollut helpompaa.

Viisivuotistoiminnassa korostuu leikki, yhteisöllisyys sekä sosiaalisten taitojen harjoittelu. Lisäksi tutustutaan oppimiskokonaisuuksiin sekä laaja-alaisen osaamisen alueeseen. Viisivuotistoiminnan painopisteenä on perusteiden mukaan ollut matematiikka sekä vuorovaikutustaitojen harjoittelu vertaisryhmässä. Lisäksi Keminmaan kunnassa varhaiskasvatuksen hanketyöllä pyritään lisäämään pienryhmätoimintaa sekä tarjoamaan riittävästi tukea kaikille lapsille.

Esikoululaisia luokassa pulpeteissa.
Esikoululaiset Helmi (vas.), Venne ja Emma oppitunnilla Pölhön päiväkodissa marraskuussa 2022. KUVA: NINA SUSI