Siirry sisältöön

Puukkokumpu ja Sompujärvi

Sompujärvi ja Puukkokumpu ovat Keminmaan syrjäisimpiä kyliä kunnan koillisosassa Kivaloilla, Akkunusjoen varrella. Alueesta puhutaan myös Kivalon kylänä. Sompujärvelle on Keminmaan keskustaajamasta matkaa 36 kilometriä, Puukkokumpuun 30.

Sompujärvi sijaitsee samannimisen järven ympäristössä.

Puukkokummussa toimii taatusti yksi Suomen erikoisimmista pizzerioista: huskykoiria kasvattava majoitus- ja matkailuyritys Old Pine Husky Lodge tarjoaa monen muun palvelun ohella aitoa italialaista pizzaa.

Kylien historiaa

Kylien alueelle sijoittuu suurin osa Keminmaasta löydetyistä noin kymmenestä kivikautisesta asuinpaikasta.

Kunnan historiateoksessa Kivalon tienoota kutsutaan keminmaalaiseksi kehitysalueeksi sen syrjäisen sijainnin ja huonojen kulkuyhteyksien vuoksi. Karu ja hallanarka seutu ei ole soveltunut kovin hyvin myöskään maanviljelykseen.

Asutus juurtui kyliin vasta 1800-luvun loppupuolella: ensin perustettiin kruununtorppia, sitten metsätyömiestiloja ja sotien jälkeen rintamamiestiloja. Muutto muualle alkoi kuitenkin jo 1950-luvulla.

Kylien ensimmäinen Kivalon koulu perustettiin vuonna 1923 Puukkokumpuun. Oma koulurakennus valmistui vasta 1948. Koulu lakkautettiin vuonna 1982.

Pohjois-Suomen läntisin jääkärien etappireitti kulki vuonna 1916 Keminmaan halki. Tuolloin Hastin talosta Puukkokummussa tuli tärkeä jääkäritarjokkaiden turvapaikka eli etappitalo.

Akkunusjoki

Akkunusjoki saa alkunsa, kun Kirakkajärvestä laskeva Kirakkajoki ja Sompujärvestä laskeva Sompuoja yhtyvät. Suurin sivujoki laskee Akkunusjärvestä Saarajokena Akkunusjokeen.

Akkunusjoen nykyinen uoma laskee Kemijokeen Isohaaran voimalaitoksen alapuolelle noin kuuden kilometrin päässä Perämerestä. Joen alajuoksulle rakennettiin uusi uoma Isohaaran voimalaitoksen rakentamisen yhteydessä 1940-luvun lopulla.

Akkunusjoen pituus Vähähaaran suusta Sompuojan ja Kirakkajoen yhtymäkohtaan on noin 40 kilometriä. Sompujärven ja jokisuun välillä on putouskorkeutta noin 80 metriä.