Siirry sisältöön

Perusopetus

Perusopetus on perusopetuslain säätelemää opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta.

  Lukuvuosi 2024-2025

  • Syyslukukausi 7.8.-20.12.2024
  • Syysloma 14.10.-20.10.2024
  • Joululoma 21.12.2024-6.1.2025
  • Kevätlukukausi 7.1.-31.5.2025
  • Hiihtoloma 3.3.-9.3.2025
  • Vapaa 2.5.2025

  Tavoitteet ja tehtävät

  Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

  Perusopetuksen tehtävänä on edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä jatkuvan ja elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti lisätä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.

  Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Vuonna 2021 astui voimaan laki oppivelvollisuuden laajentamisesta (Oppivelvollisuuslaki 1214/2020). Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, jotka keväällä 2021 olivat perusopetuksen 9. luokalla. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon.

  Tokaluokkalaisia oppitunnilla luokassa. Etualalla tyttö ja poika avonaisten pulpettiensa ääressä.
  Kakkosluokkalaisia oppitunnilla Lassilan koulussa. Etualalla Iiris ja Matias, taaempana Jere ja Vincent. KUVA: NINA SUSI

  Oppilaan koulupaikka

  Kunta osoittaa alueellaan asuville oppivelvollisille lähikoulun tai muun soveltuvan koulupaikan.

  Ensimmäiselle luokalle tulevat oppilaat ilmoitetaan siihen kouluun, jonka oppilasalueella koulutulokas asuu. 

  Kuntaan muuttavat oppivelvolliset ilmoitetaan niin hyvissä ajoin kuin mahdollista siihen kouluun, jonka oppilasalueella asunto sijaitsee. Ilmoittautumisen voi tehdä sivistystoimistoon, mikäli koulu ei ole tiedossa.

  Oppivelvollinen voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin kunnan osoittamaan kouluun. Hakemus toimitetaan koulutoimistoon. Koulukuljetusta ei järjestetä muuhun kuin kunnan osoittamaan kouluun.

  Hakemus koulunkäynnin aloittamisesta vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin toimitetaan sivistystoimistoon. Hakemuksen mukaan liitetään psykologin lausunto ja tarvittaessa lääkärin lausunto.