Siirry sisältöön

Hankkeet

Yhteistyöllä väyliä töihin- hanke luo yhteyksiä alueen työnantajien ja työnhakijoiden kohtaamiseksi

Euroopan sosiaalirahaston ESR:n osarahoittama Yhteistyöllä väyliä töihin– hanke on aloittanut toimintansa Keminmaassa. Hanke toimii ajalla 1.2.2024-31.12.2025.

Yhteistyöllä väyliä töihin– hanke toimii osana Keminmaan kunnan työllisyyden hoitoa tukemalla sekä työnantajaa että työnhakijaa.  Hankkeen kohderyhmänä ovat työnantajat ja haastavassa työmarkkina-asemassa olevat keminmaalaiset työnhakijat. Yhteistyössä työllisyysalueen toimijoiden kanssa valmistaudutaan myös TE24- mukana tuleviin muutoksiin.

Hankkeen tavoitteena on luoda työllistymistä ja työllistämistä tukeva malli, jolla edistetään työn ja tekijän kohtaamista. Hankkeessa kartoitetaan kohderyhmän tarpeet, ja tarjotaan sen pohjalta räätälöityä tukea asiakkaan tarpeiden, toiveiden ja lähtötilanteen mukaan.

Hanke vahvistaa alueen elinvoimaa tukemalla työllistymistä ja lisäämällä osaamista.

Yhteistyöllä väyliä töihin– hanke toimii yhteistyössä TE- toimiston, alueen oppilaitosten sekä Meri-Lapin alueella toimivien hankkeiden ja Keminmaan kunnan työllisyyspalvelujen, nuorten työpajan sekä muiden kunnan yksiköiden kanssa.

Yhteistyöllä väyliä töihin hanke voi tarjota monipuolisesti tukea työllistymiseen ja työllistämiseen.

Työnantajalle

 • kartoittamalla työvoiman tarvetta
 • työnhakijoiden tavoittamisessa
 • työtehtävien muotoilussa ja räätälöinnissä
 • työsuhteen alussa esim. perehdytyksessä
 • selvittämällä mahdollisia tukimuotoja työllistämiseen

Työnhakijalle

 • henkilökohtaiset tapaamiset ja yksilöllisen tuen kohti työelämää
 • työmahdollisuuksien kartoittamiseen esim. tutustumiskäynnein
 • työnhakuun ja työnhakuasiakirjojen laatimiseen (ansioluettelo, työhakemus, työpaikkahaastatteluun valmistautuminen)
 • työkokeilumahdollisuuksien selvittämiseen
 • osaamisen tunnistamiseen
 • oppisopimuksen järjestämiseen
 • asioimisessa TE-toimiston kanssa
 • ammatillisen osaamisen vahvistamiseen eri keinoin, esimerkiksi työtä tekemällä oppiminen, kortti- ja lupakoulutukset, osatutkinnon tai ammatillisen tutkinnon hankkiminen, ja oppisopimus.

Ota yhteyttä, ja selvitetään yhdessä,miten voimme auttaa sinua tavoitteissasi!

Tavoitat meidät kunnan virastotalolta, sähköpostilla tai soittamalla!

Yhteystiedot:
Projektipäällikkö Tanja Metsävainio tanja.metsavainio@keminmaa.fi p. 040-541 8072
Projektityöntekijä Janne Laitinen janne.laitinen@keminmaa.fi p. 040-191 2749

Yhteistyöllä väyliä töihin– hanke osallistuu myös alueen tapahtumiin, tavoitat meidät mm. koulutusmessuilta ja Keminmaa-päiviltä.

Päättyneet

Valtti-hanke

Työllisyyspalvelut hallinnoi vuonna 2023 Valtti-hanketta, jonka tavoitteena oli löytää valmennuksella ja osaamisen vahvistamisella tehoa työllistymiseen. Vuodelle 2024 on suunnitteilla uusi hanke.

Euroopan sosiaalirahaston ESR:n tukema projekti alkoi maaliskuussa 2021 ja päättyi lokakuussa 2023.

Valtti tehostaa Keminmaan kunnan työllisyyden hoitoa sekä työn ja tekijän kohtaamista. Kohderyhmänä ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat keminmaalaiset työnhakijat.

Työllistymismahdollisuuksia lisätään tehostamalla työelämäyhteistyötä ja vahvistamalla työntekijän osaamista. Työhönvalmennus tarjoaa tukea sekä työnhakijalle että työnantajalle.

Hanke tarjoaa yksilöllistä asiakasohjausta asiakkaan tarpeiden, toiveiden ja lähtötilanteen mukaan.

Työnhakijaa Valtti tukee

 • työnhaussa (ansioluettelon ja työhakemusten laadinta, työpaikkahaastatteluun valmistautuminen, rekrytointifirmojen työpaikkahaku ja hakuprofiilit
 • työkokeilumahdollisuuksien selvittämisessä
 • oppisopimuksen järjestämisessä
 • asioimisessa TE-toimiston kanssa
 • ammatillisen osaamisen vahvistamisessa.

Osaamisen vahvistamiseen kuuluvat muun muassa

 • työtä tekemällä oppiminen
  • työkokeilut ja palkkatukityö
  • työtehtävien opinnollistaminen ja oppisopimus
  • riittävän osaamisen saavuttaminen
 • koulutukseen hakeutuminen ja opiskelukynnyksen madaltaminen
  • opiskelu oppilaitoksessa (tutkintoon johtava koulutus tai tarvittava lisäkoulutus)
  • Valtti-hanke järjestää tutustumiskäyntejä oppilaitoksiin ja koulutusaloihin, jotka kiinnostavat asiakkaita
  • erilaisten opiskelumahdollisuuksien ja koulutusten pääsyvaatimusten selvittäminen
 • työllistymistä edistävien korttikoulutusten hankkiminen

Työelämäyhteistyö

Valtti-valmentaja on yhteydessä Meri-Lapin yrityksiin, jotta työkokeilut ja työpaikkojen löytäminen olisivat mahdollisia. Yhteyksiä luodaan asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Valmentaja selvittää yritysten rekrytointi- ja osaamistarpeita, sopii tutustumiskäyntejä ja on mukana työkokeiluista sovittaessa. Saatavilla on tarvittaessa työhönvalmennusta työkokeilun tai työsuhteen alussa.

Valmentajalta saa tukea työtehtävien opinnollistamiseen yhdessä työpaikkaohjaajien kanssa. Hankkeella on käytössään Paikko-järjestelmä osaamisen tunnistamista varten.

Valtti-hanke tekee yhteistyötä työllisyyspalvelujen, nuorten työpajan sekä muiden kunnan yksiköiden kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat myös yritykset, oppilaitokset, työ- ja elinkeinopalvelut sekä Meri-Lapin alueella toimivat hankkeet.

Valtti-hanke osallistuu myös moniin tapahtumiin, kuten koulutusmessuille, Keminmaa-päiville ja Meri-Lapin yritystreffeille.