Siirry sisältöön

Kierrätys ja jätehuolto

Perämeren Jätehuolto Oy vastaa Kemin, Keminmaan, Tervolan, Tornion ja Ylitornion kuntien jätehuollosta. Se on vuonna 1998 perustettu kuntien omistama yhtiö.

Perämeren Jätehuollon tehtävä on hoitaa kuntien jätehuoltoon liittyviä velvoitteita. Näitä ovat:

 • jätehuollon suunnittelu ja kehitys
 • kierrätyksen ja hyötyjätehuollon järjestäminen
 • vaarallisten jätteiden jätehuollon hoitaminen
 • jätekeskuksen ja ekoasemien ylläpito
 • kotitalouksien poltettavan ja biojätteen kuljetus Kemissä
 • tiedotus ja neuvonta

Palveluverkostoon kuuluvat Jätekeskus Jäkälä Torniossa sekä ekoasemat Kemissä, Ylitorniolla ja Tervolassa. Lisäksi Torniossa Eko Terminal vastaanottaa sähkölaitteita ja vaarallisia jätteitä. Kemissä sähkölaitteita vastaanottaa Monitarmo ja Kemin ekoasema.

Kuntalaisille jäteasioissa opastusta antaa Jäkälän jäteneuvonta.

Yhtiön toiminta rahoitetaan Jätekeskus Jäkälään toimitettavien jätteiden käsittelymaksuista saaduilla tuloilla. Lisäksi kaikista vakituisessa asumisessa ja vapaa-ajan asumisessa käytetyistä asunnoista peritään jätehuollon perusmaksua.

Toiminnan rahoittamiseen ei käytetä verovaroja.

Perusmaksulla katetaan kunnan vastuulla olevia kotitalouksien yhteisiä jätehuollon kustannuksia. Näitä ovat:

 • vaarallisten ja lääkejätteiden vastaanotto, kuljetus ja käsittely
 • osa hyöytyjätehuollosta
 • ekoasemien ylläpito
 • jätehuollon viranomaistehtävät
 • jätehuollon tiedotus ja neuvonta
 • vaarallisten jätteiden ja sähkölaitteiden keräyskierrokset haja-asutusalueilla

Jätehuoltoa valvoo Meri-Lapin ympäristönsuojelu. Jätehuoltoviranomaisena toimii Perämeren jätelautakunta.

Jokaisen kiinteistön haltija kilpailuttaa ja tilaa itse jätteenkuljetuksen suoraan palvelua tarjoavalta yritykseltä.

Jätehuollon perusmaksut sekä jätteiden vastaanottohinnat jätekeskus Jäkälässä ja ekoasemilla löytyvät jätetaksasta.