Siirry sisältöön

Opiskelun tuki

Opintojen aikana opiskelijalla on oikeus erilaisiin Kelan maksamiin etuuksiin. Oheiseen listaan on koottu tärkeimpiä tukia. Lisätietoja opiskelijan tuista saat Kelan sivuilta.

Opintotuki

Opintotuki on valtion maksama tuki peruskoulun jälkeisien opintojen rahoittamiseen. Suomessa sen osia ovat opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus.

Myös ateriatuki lasketaan opintotueksi. Opintolaina on tavallinen pankkilaina, johon valtio antaa takauksen.

Koulumatkatuki

Koulumatkatuki korvaa koulumatkojen kustannuksia. Sitä myönnetään toisen asteen oppilaitoksessa opiskeleville. Tukea voi saada ensisijaisesti julkisella liikenteellä matkustamiseen tai koulukuljetukseen.

Jos ei voi käyttää julkista liikennettä tai koulukuljetusta, voi saada tukea itse järjestettyihin matkoihin, esimerkiksi omalla autolla kulkemiseen.

Asumistuki

Opiskelijat saavat yleistä asumistukea samoin ehdoin kuin muutkin, joten tukea myönnettäessä ei huomioida opiskelukuukausia tai opintotuen enimmäisaikoja.

Asumistuki ei vaikuta opintotuen saamiseen, eikä sitä ei huomioida tulona opintotuessa.