Siirry sisältöön

Kiinteistöveroselvitys

Kunnanvaltuusto hyväksyi (§ 133/15.12.2022) talous- ja toimintasuunnitelman vuodelle 2023 sisältäen kiinteistöveroselvittäjän määräaikaisen toimen seuraavalle kolmelle vuodelle.

Selvitystyön tarkoituksena on selvittää Keminmaan kunnan alueella sijaitsevien kiinteistöjen ja rakennustietojen todellista tilannetta suhteessa kunnan rakennus- ja huoneistorekisteriin sekä verohallinnon rekisteriin.

Kiinteistöveroselvitys on aloitettu tammikuussa 2024 ja sen on tarkoitus kestää tammikuuhun 2027. Hankkeeseen on palkattu yksi projektityöntekijä.

Kiinteistöveroselvitys toteutetaan teknisen lautakunnan hyväksymän (§ 49/20.3.2024 D/131/02.03.00/2024) projektisuunnitelman mukaisesti.

Kiinteistöveroselvityksessä verrataan keskenään rakennusluvan suunnitelmia, kunnan rakennus- ja huoneistorekisteriä sekä verottajan kiinteistöverotietoja. Kiinteistötietojen selvitystyössä selvitetään mm. rakennusten sijainti, osoite, ulkomitat, käyttötarkoitus ja muut perustiedot. Kunnasta lähetetään epäselviin kohteisiin omistajille selvityspyyntölomake, jolla voi ilmoittaa rekisteristä puuttuvat rakennukset ja tarvittaessa korjata rakennusten tietoja. Joissakin tapauksissa selvityspyyntölomake on osittain tai kokonaan esitäytetty rekistereissä olevilla tiedoilla. Näissä tapauksissa omistajan tehtävänä on vahvistaa tai korjata esitäytetyt tiedot sekä täydentää mahdolliset puuttuvat tiedot.

Lisäksi kunta suorittaa tarkastuksia kohteissa. Tarkastuksen yhteydessä olemassa olevaa rakennuskantaa verrataan rekisteritietoihin, sekä tarvittaessa rakennukset mitataan ja kuvataan. Tarkastus ei vaadi kiinteistönomistajan läsnäoloa, vaan tarvittaessa otamme teihin yhteyttä mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Tarvittaessa rakennuksesta voidaan ottaa valokuvia kiinteistöveroselvitystä varten. Työ tapahtuu ulkoa käsin, eikä rakennusten sisätiloihin ole tarvetta mennä.

Kiinteistöveroselvittäjällä on mukana henkilökohtainen ID-kortti, sekä tietolappu auton ikkunassa.

Kunnan rakennus- ja huoneistorekisteristä tiedot päivittyvät Digi- ja väestötietoviraston rekisteriin ja sitä kautta myös Verohallinnon rekisteriin.

Verohallinnolta tulleeseen kiinteistöverotuspäätökseen liittyvissä kyselyissä, ilmoituksissa ja oikaisupyynnöissä noudata Verohallinnon ohjeita.

Kiinteistöveroselvityksen yhteinen sähköpostiosoite on: kiinteistoveroselvitys@keminmaa.fi