Siirry sisältöön

Luontopolut

Kuntakeskuksen tuntumassa sijaitseva Kallinkangas on arvokas suojelu- ja virkistysalue. Kallinkankaalle rakennetun polun tarkoitus on kiinnittää kulkijan huomio luonnon tapahtumiin, opettaa tuntemaan kasveja ja eläimiä sekä antaa virikkeitä luonnossa liikkumiseen.

Opastauluin varustetulla reitillä voit tutustua Kallinkankaan luonnon erityspiirteisiin: karuun ja louhikkoiseen lakialueeseen, tuoreisiin kangasmetsiin sekä rehevään, kasvillisuudeltaan arvokkaaseen lehto- ja lettoalueeseen.

Täysin luonnontilainen ei polkureitti kuitenkaan ole. Se kulkee osittain pitkin kuntopolkua tai kärrytietä. Polun varressa on myös metsätalouskäytössä olevia metsiköitä sekä käytöstä poistettuja soranottopaikkoja.

Polun kiertämisen voit aloittaa kahdesta lähtöpisteestä.

Noin 1,9 kilometriä pitkä rengasreitti alkaa Kallinkankaan leikkikentän länsipäästä (Kalliotien länsipäästä). Polun varrella on 13 opastaulua, jotka kertovat alueen luonnosta.

Nauhamainen reitti alkaa Kallinkankaan jyrkän pohjoisrinteen juurelta, läheltä hiihdon maalialuetta. Tämä enemmän kuntoa vaativa reitti on noin 1,5 kilometrin pituinen ja sen varrella on 9 opastaulua. Kuivana aikana molemmat reitit voi kiertää lenkkikengissä.

Jokaisella tulisi alueella liikkuessaan muistaa velvollisuutensa ympäristöä ja toisia kulkijoita kohtaan. Käytä mahdollisuuksien mukaan vain olemassa olevia polkuja ja pitkospuita, niin säästät arkaa metsä- ja suokasvillisuutta kulumiselta. Jätäthän rauhoitetut kasvit rauhaan!