Siirry sisältöön
Kirjasto, lähikuva itsepalveluautomaatilta.

Omatoimikirjasto

Keminmaan kirjasto toimii myös omatoimikirjastona. Omatoimiaikana kirjastohenkilökunta ei ole paikalla, vaan asiakkaat käyttävät kirjastoa itsenäisesti. Sisään kirjastoon pääsee Lapin kirjaston kirjastokortilla ja siihen liitetyllä PIN-koodilla. Alle 15-vuotiaat saavat käyttöoikeuden omatoimikirjastoon huoltajansa suostumuksella.

Kirjaston omatoimiaika 1.1.2023 alkaen

  • maanantai – tiistai kello 8-12 ja 19-21
  • keskiviikko – perjantai klo 8-10 ja 17-21
  • lauantai – sunnuntai kello 9-18

Lisätietoja omatoimikäytöstä saat kirjastolta.

Omatoimikirjaston käyttösäännöt

Mikä on omatoimikirjasto?

Omatoimikirjastossa kirjastotilaan on asennettu asiakkaiden omatoimikäytön mahdollistava järjestelmä eli kulunvalvonta, kameravalvonta sekä lainaus- ja palautusautomaatti. Näin ollen kirjastotilaan pääsee käyttämään kirjastopalveluita myös tavallisten aukiolo- ja asiakaspalveluaikojen ulkopuolella.

Kirjaston palvelut omatoimiaikana

Omatoimiaikana kirjaston tiloissa voi tutustua aineistoihin sekä lainata, palauttaa ja uusia niitä itsepalveluautomaatilla. Asiakastietokoneet, langaton verkko ja lehtisali ovat käytettävissä.

Itselle varatun aineiston voi noutaa varaushyllystä ja lainata itsepalveluautomaatilla. Automaatti opastaa kuinka toimia eri tilanteissa.

Kirjastohenkilökuntaa edellyttävät palvelut eivät ole käytettävissä omatoimiaikana. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi omatoimikirjaston käytön opastus, tietopalvelu, maksujen maksaminen ja uuden kirjastokortin hankkiminen.

Jos omatoimikirjaston tai itsepalveluautomaatin käytössä on ongelmia, asiakas on velvollinen selvittämään epäselvyydet henkilökunnan kanssa asiakaspalveluajalla. Asiakas on siihen saakka vastuussa kirjastokortilleen rekisteröityneestä aineistosta.

Omatoimiaikana kirjaston tiloissa ei saa järjestää kokoontumislaissa tarkoitettuja yleisiä kokouksia tai yleisötilaisuuksia, ellei näistä ole erikseen sovittu Keminmaan kirjaston kanssa.

Omatoimikirjaston asiakkaaksi

Omatoimikirjastoa käyttäessään asiakas sitoutuu noudattamaan Lapin kirjaston käyttösääntöjä sekä ylläpitämään kirjastossa asioidessaan siisteyttä ja järjestystä.

Omatoimiaikana kirjastoon pääsee sisään voimassa olevalla Lapin kirjaston kirjastokortilla ja siihen liitetyllä salasanalla. Kirjastokortti on henkilökohtainen ja salasana on sama, jota käytetään verkkokirjastossa asioidessa. Salasanan saa henkilökohtaisesti, henkilöllisyystodistuksen esittämällä, kaikista Lapin kirjaston toimipisteistä. Salasanaa ei anneta sähköpostilla tai puhelimitse.

Alle 15-vuotias saa omatoimikirjaston käyttöoikeuden kirjaston asiakasrekisteriin merkityn takaajansa suostumuksella. Takaajan on käytävä kirjastossa henkilökohtaisesti ja todistettava henkilöllisyytensä. Takaaja on vastuussa taattavansa kirjastokortilla tapahtuvasta omatoimikirjaston käytöstä.

Yhteisöasiakkaan kortilla ei pääse omatoimikirjastoon.

Omatoimikirjastoon kirjautuminen ja sieltä poistuminen

Omatoimikirjastoon kirjaudutaan lukemalla kirjastokortti ulko-oven vieressä olevaan kortinlukijaan ja näppäilemällä salasana, jolloin oven lukitus aukeaa. Asiakas on vastuussa omasta ja samalla oven avauksella tulevien muiden henkilöiden toiminnasta omatoimiajalla.

Mikäli asiakkaan kirjastokortti on Lapin kirjaston asiakasrekisterissä asetettu käyttökieltoon, sisään kirjautuminen omatoimiaikana ei onnistu. Velkasaldon ylittyminen tai myöhässä olevat lainat eivät estä sisään kirjautumista.

Kirjastotilassa omatoimiajan alkamisesta ja päättymisestä sekä henkilökunnan paikallaolosta kerrotaan kuulutuksella. Asiakaspalveluajan muuttuessa omatoimiajaksi, on kirjastoon jäävien asiakkaiden poistuttava hetkeksi kirjastosta ja kirjauduttava omatoimikirjastoon.

Silloin kun omatoimiaika päättyy kirjaston sulkeutumiseen, tulee asiakkaan viipymättä poistua kirjastotilasta omatoimiajan päätyttyä. Kirjastotilaan jääminen aiheuttaa hälytyksen vartiointipalveluun.

Asiakkaan vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

Kirjasto on yleinen tila, jossa noudatetaan järjestyslakia. Jokainen omatoimikirjaston käyttäjä on omalta osaltaan velvollinen edistämään yhteistä siisteyttä, viihtyvyyttä ja turvallisuutta kirjastossa.

Omatoimiajalla sisään kirjautuvan ja kirjastotilasta poistuvan asiakkaan tulee huolehtia kirjastotilan ovi lukkoon perässään. Jos asiakas aiheuttaa huolimattomalla toiminnallaan hälytyksen jäämällä kirjastoon omatoimiajan ulkopuolella, on hän velvollinen korvaamaan hälytyksestä aiheutuneet kulut.

Omatoimiajalla sisään kirjautunut asiakas on vastuussa niin omasta kuin samalla oven avauksella tulleiden muiden henkilöiden toiminnasta. Asiakas on velvollinen korvaamaan mahdolliset aiheuttamansa aineelliset vahingot, sekä myös niiden henkilöiden aiheuttamat vahingot, jotka ovat tulleet kirjastoon hänen seurassaan tai samalla oven avauksella.

Alle 15-vuotiaan asiakkaan käyttäytymisestä ja mahdollisesti aiheuttamista vahingoista on vastuussa kirjaston asiakasrekisteriin merkitty takaaja. Takaaja vastaa myös alle 15-vuotiaan asiakkaan mukana sisään tulleiden henkilöiden aiheuttamista vahingoista.

Vahingonkorvauksiin sovelletaan Lapin kirjastojen käyttösääntöjä ja vahingonkorvauslakia. Kirjaston käyttösääntöjen ja järjestyslain rikkominen voivat johtaa omatoimikirjaston käytön estoon. Rikkomuksista tehdään tarvittaessa rikosilmoitus poliisille.

Alaikäisen asiakkaan kohdalla kirjasto ottaa yhteyttä huoltajaan. Alle 15-vuotiaan asiakkaan huoltaja tai asiakasrekisteriin merkitty takaaja voi halutessaan pyytää kirjastoa estämään huollettavansa tai taattavansa pääsyn kirjastoon omatoimiajalla.

Hätätilanteita varten kirjastossa on yleinen hätänumero ja tilapalvelun päivystysnumero. Omatoimikirjastojen tiloissa on tallentava kameravalvonta sekä kulunvalvonta.

Kirjaston tiloja. Etualalla dekkarihylly.
Keminmaan kirjaston tilat ovat valoisat. KUVA: NINA SUSI