Siirry sisältöön

Ylioppilastutkinto

Kevään 2022 ylioppilaat.

Ylioppilastutkinto on yleissivistävän lukion päättökoe. Se järjestetään kahdesti vuodessa, keväisin ja syksyisin. Sähköinen koe suoritetaan Abitti-koeympäristössä, jonka käyttöä harjoitellaan lukion aikana.

Ylioppilastutkinto on suoritettava enintään kolmen perättäisen tutkintokerran aikana. Voit lisätä tutkintoosi uusia aineita näiden kolmen tutkintokerran aikana. Tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi lukion opetuskielen mukaan. Sinun on suoritettava kaikki kokeet samalla kielellä. Tutkinnon suorittaminen alkaa, kun ilmoittaudut yhteen tai useampaan kokeeseen ensimmäisen kerran.

Keväällä 2022 tai sen jälkeen aloitetut tutkinnot

Tutkintosi on valmis, kun olet suorittanut tutkintoon vaadittavien viiden kokeen lisäksi lukion oppimäärän tai muut tutkintoon oikeuttavat opinnot esimerkiksi ammatillisessa oppilaitoksessa.

Tutkintoon vaaditaan vähintään viisi koetta. Kaikkien kokelaiden pitää suorittaa äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -kokeen voivat suorittaa ne kokelaat, joilla on oikeus osallistua kyseiseen kokeeseen. Voit valita neljä muuta koetta vähintään kolmesta eri ryhmästä, joihin kuuluvat:
toisen kotimaisen kielen koe
vieraan kielen koe
matematiikan koe
reaaliaineen koe.

Tutkintoon vaadittaviin viiteen kokeeseen tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe. Voit lisäksi sisällyttää tutkintoosi yhden tai useamman muun kokeen. Voit valmistua ylioppilaaksi millä tahansa kokeiden yhdistelmällä, joka täyttää yllä mainitut ehdot. Kokeile ILMO-työkalulla, millaisilla aineyhdistelmillä voit valmistua ylioppilaaksi!

Voit suorittaa tutkinnossasi eri tason kokeita samasta oppiaineesta, esimerkiksi lyhyen matematiikan kokeen ja pitkän matematiikan kokeen. Vain toinen saman aineen kokeista voi kuitenkin kuulua tutkintoon vaadittavien viiden kokeen joukkoon.

Voit valita myös sellaisia ylioppilastutkinnon ainevalikoimaan kuuluvia aineita, joita ei opeteta omassa lukiossasi.

Ylioppilaaksi valmistuttuasi voit myös täydentää tutkintoasi uusilla aineilla.

Lisää tietoja osoitteessa: www.ylioppilastutkinto.fi