Siirry sisältöön

Työnhakijalle

Henkilökohtainen palvelu perustuu työnhakijan tarpeisiin. Työllisyysyksikön väki tekee yhteistyötä työ- ja elinkeinotoimistojen sekä oppilaitosten kanssa. Tarvittaessa mukana ovat myös sosiaalialan ammattilaiset.

Ratkaisuja voivat olla

  • osaamisen vahvistaminen
  • työpaikkojen luotaaminen
  • työkokeilu
  • palkkatuettu työ
  • ohjaus muihin palveluihin

Asiakkaiden kanssa järjestetään tapaamisia ja työpaikkakäyntejä tai tehdään tilanneselvityksiä. Työllisyyspalvelut voi auttaa työpaikkojen ja tietojen haussa.

Työnhakijan osaamista on mahdollista vahvistaa esimerkiksi räätälöidyillä oppisopimusopinnoilla tai opinnollistamalla työtehtäviä.

Opinnollistaminen tarkoittaa työtehtävissä karttuvan osaamisen tunnistamista. Osaamista verrataan ammatillisen tutkinnon ammattitaitovaatimuksiin, varsinainen osaamisen tunnustaminen tapahtuu oppilaitoksessa näytön kautta. Tutkinnon osan edellytykset voivat täyttyä silloin työtä tekemällä ja työssä oppimalla, eivät koulunpenkillä istumalla tai teoriaopinnoissa.

Osaaminen voi olla jo aiemmin työhistoriassa hankittua tai työympäristössä opittua. Myös keskeytetyn tutkinnon suorittamatta jääneitä osia voi saattaa loppuun opinnollistamalla. 

Opinnollistamisen avulla työkokeilusta, palkkatukijaksosta tai kuntouttavasta työtoiminnasta saa osaamistodistuksen. Sillä voi vakuuttaa tulevia työnantajia osaamisestaan tai sitä voi hyödyntää osana tulevia opintoja.

Nuori työnhakija voi hakeutua myös työpajajaksolle. Nuorten työpaja tekee yhteistyötä etsivän nuorisotyön kanssa.