Siirry sisältöön

Kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet

Kotihoidontukeen on oikeus, jos alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Hoitaja voi olla lapsen vanhempi, vanhemman tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso tai lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja.

Kotihoidontukeen on oikeus, jos alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. 
Hoitaja voi olla lapsen vanhempi, vanhemman tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso tai lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja.

Kotihoidontukea voi saada vanhempainrahakauden päätyttyä ja sitä haetaan Kansaneläkelaitokselta. Kotihoidontukea ei voi saada lapsesta, jolla on kunnallinen päivähoitopaikka. 

Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidontukea. 

Etuuden maksaminen  päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Kotihoidontukeen kuuluu hoitoraha, johon eivät vaikuta perheen tulot sekä hoitolisä, johon vaikuttavat perheen yhteenlasketut tulot ja mahdollinen kuntalisä kotikunnasta riippuen.

Perheellä on myös mahdollisuus hakea yksityisen hoidon tukea, jos se palkkaa itse lapselleen hoitajan. Tuen saannin edellytyksenä on, että kunnan varhaiskasvatusjohtaja hyväksyy perheen palkkaaman hoitajan. Ajantasaista lisätietoa voi hakea Kelan sivuilta.