Keminmaan kunnan käytössä olevia lomakkeita

Asiakirja- ja tietopyyntölomake

Asuminen
Kaavoitus
Rakentaminen

Tekniset palvelut

Ympäristöpalvelut

Sosiaalipalvelut

Sivistyspalvelut

Muut
 
 
 

tiedostomuotoTerveyspalvelut

              

Ilmoitus terveysaseman valinnasta

DOC  

Valinnanvapaus laajenee

Asuminen

PDF  

Asuntohakemus

DOC PDF 

Asunnon irtisanomislomake 

täytettävä irtisanomislomake (excel), huoneiston tarkastuslomake asukkaalle (word), loppusiivousohjeet (word)

  PDF 
     Kaavoitus

   

Naapurien kuuleminen (kaava-asia)

  PDF

Tontinvarauslomake

RTF PDF 
     


Rakentaminen

   

Rakennuslupahakemus (sis. toimenpidelupa, ilmoitus, maisematyölupa)

  PDF

Työnjohtaja (uusi)

  PDF

Luvan jatkohakemus

  PDF

Naapurin lausuntolomake (rakentaminen)

  PDF

Pääsuunnittelija (rakentaminen)

  PDF

Rakennuksen purulupa ja purkamisilmoitus (uusi)

  PDF

Suostumus rajan läheisyyteen rakentamiseen (uusi)

  PDF

Maisematyölupahakemus

  PDF

Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely ja johtaminen

  PDF

Ulkovärityssuunnitelma

  PDF

RH Lomakkeet

   

Lämpökaivon tai lämmönkeruuputkiston asentaminen

  PDF

Lämpökaivon porausraportti

  PDF

Muita lomakkeita Tornio.fi sivustolta

   
     Tekniset palvelut

   

 Talvikunnossapitoavustusten hakemuslomake, yksityistiet ja oma-/sopimustiet

  PDF

Kaivu- ja sijoituslupahakemus

DOC PDF

Kesäkunnossapitohakemus

  PDF

Lupahakemus maa-ainesten ottamiseen

  PDF

 Selvitys naapurin kuulemisesta, Maa-aineslaki 13 §, MRA 86 §

  PDF

Teiden kunnossapito (urakoitsijat)

   

Työpäiväkirja (urakoitsijat)

   PDF

Tuntikirja lomake (urakoitsijat) tilapalvelut

   PDF

Tuntikirja lomake (urakoitsijat) liikuntatoimi

   PDF

Tuntikirja lomake (urakoitsijat) lumityöt

   PDFYmpäristöterveyspalvelut 

   

Lomakkeet löytyvät Tornion kaupungin sivuilta kohdasta "Verkkoasiointi ja lomakkeet"

   Sosiaalipalvelut

   

Hakemus palveluasuntoon

DOC  

Hakemus vanhusten vuokra-asuntoon

DOC   

Henkilökohtaisen avustajan tuntilista

PDF  

Intervalliasiakkaaksi     -   Tiedote 5.8.2022

DOC  PDF

Kuljetuspalveluhakemus

  * liite hakemukseen sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

DOC

 

PDF

 

Lastensuojeluilmoitus / Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi

DOC 

PDF

 Lapsiperheiden kotipalvelun hakemus

 

   PDF

 

Omaishoidon tukihakemus, alle 16 vuotiaat

  PDF

Omaishoidon tukihakemus, yli 16 vuotiaat 

  PDF

Omaishoitajan kuukausi-ilmoituslomake

DOC PDF

Sijaishoitosopimus

DOC PDF

Palvelusetelihakemus

* säännöllinen kotihoito, siivouspalvelu, omaishoidon sijaishoito

 

PDF

 

Päivätoimintahakemus

  PDF

Tiedonsaantipyyntölomake

DOC PDF

Toimeentulotukihakemus

DOC PDF

Turvapuhelinpalvelun tilaussopimus

Turvacall  Stella

Turvapuhelimen esite

Turvacall  Stella

Turvapuhelinsopimuksen irtisanominen

  PDF

Vammaispalveluhakemus

DOC PDF

Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta -lomakkeisto 

   
     

Sivistyspalvelut

   

Erityisruokavalion ilmoituslomake  TIEDOTE

  PDF 

Ilmoittautuminen peruskoulun 1. luokalle- lomake

  PDF

Koulujen tilavaraushakemus (liikuntasalit ja muut tilat)

  PDF

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintahakemus

RTF PDF

* Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tiedote

  PDF

Kulttuuriavustushakemus / järjestöt, yhdistykset ja ryhmät

RTF PDF

Kulttuuriavustushakemus / yksityiset henkilöt

RTF PDF

Liikuntatoimen vuosiavustushakemus

RTF PDF

* Toimintaselvitys liikuntatoimen vuosiavustuksen liitteeksi

  PDF

Nuorisotoimen vuosiavustushakemus

RTF PDF

* Toimintaselvitys nuorisotoimen vuosiavustuksen liitteeksi

  PDF

Urheilustipendianomus

RTF PDF

Rikosrekisteriotehakemus

  PDF

Yksityisen hoidon kuntalisän hakemuslomake

RTF PDF

Hakemus yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajaksi

RTF PDF

Varhaiskasvatuksen palvelusetelihakemus 

PDF  

Muut

   

Yleisavustus hakemus 2022

RTF PDF

Luottamushenkilölomake

DOC

PDF

Kuntalisähakemus palkkatuella työllistävälle yhdistykselle / yritykselle

DOC PDF

Matkalaskulomake

DOC PDF 

Ansionmenetyslomake

DOC PDF

Valtuuston aloitelomake

DOC PDF

Hae ilmainen Acrobat Reader-ohjelma pdf-tiedostojen lukemista varten.