allkiss.net Keminmaa - Lomakkeet

 

Keminmaan kunnan käytössä olevia lomakkeita

Asiakirja- ja tietopyyntölomake

Asuminen
Kaavoitus
Rakentaminen

Tekniset palvelut

Ympäristöpalvelut

Sosiaalipalvelut

Sivistyspalvelut

Muut
 
 
 

tiedostomuotoTerveyspalvelut

              

Ilmoitus terveysaseman valinnasta

DOC  

Asuminen

   

Asuntohakemus

DOC PDF 

Asunnon irtisanomislomake 

täytettävä irtisanomislomake (excel), huoneiston tarkastuslomake asukkaalle (word), loppusiivousohjeet (word)

  PDF 
     Kaavoitus

   

Naapurien kuuleminen (kaava-asia)

  PDF

Tontinvarauslomake

RTF PDF 
     


Rakentaminen

   

Rakennuslupahakemus (sis. toimenpidelupa, ilmoitus, maisematyölupa)

  PDF

Työnjohtaja (uusi)

  PDF

Luvan jatkohakemus

  PDF

Naapurin lausuntolomake (rakentaminen)

  PDF

Pääsuunnittelija (rakentaminen)

  PDF

Rakennuksen purulupa ja purkamisilmoitus (uusi)

  PDF

Suostumus rajan läheisyyteen rakentamiseen (uusi)

  PDF

Maisematyölupahakemus

  PDF

Kiinteistökohtainen jätevesien käsittely ja johtaminen

  PDF

Ulkovärityssuunnitelma

  PDF

RH Lomakkeet

   

Lämpökaivon tai lämmönkeruuputkiston asentaminen

  PDF

Lämpökaivon porausraportti

  PDF

Muita lomakkeita Tornio.fi sivustolta

   
     Tekniset palvelut

   

Kaivu- ja sijoituslupahakemus

DOC PDF

Talviauraushakemus

DOC PDF 

Kesäkunnossapitohakemus

  PDF
     

Teiden kunnossapito (urakoitsijat)

   

Työpäiväkirja (urakoitsijat)

   PDF

Tuntikirja lomake (urakoitsijat) tilapalvelut

   PDF

Tuntikirja lomake (urakoitsijat) liikuntatoimi

   PDF

Tuntikirja lomake (urakoitsijat) lumityöt

   PDFYmpäristöterveyspalvelut 

   

Lomakkeet löytyvät Tornion kaupungin sivuilta kohdasta "Verkkoasiointi ja lomakkeet"

   Sosiaalipalvelut

   

Hakemus palveluasuntoon

  PDF

Hakemus vanhusten vuokra-asuntoon

  PDF

Intervalliasiakkaaksi     -   Tiedote 17.9.2019

  PDF

Kuljetuspalveluhakemus

  * liite hakemukseen sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

DOC
DOC

 

PDF

 

PDF

Lastensuojeluilmoitus / Yhteydenotto sosiaalihuoltoon lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi

DOC 

PDF

Omaishoidon tukihakemus, alle 16 vuotiaat

  PDF

Omaishoidon tukihakemus, yli 16 vuotiaat 

  PDF

Omaishoidontuen ohjeet 2017

  PDF

Omaishoitajan kuukausi-ilmoituslomake

 DOC  

Sijaishoitosopimus

DOC PDF

Palvelusetelihakemus

  PDF

Päivätoimintahakemus

RTF PDF

Toimeentulotukihakemus

  PDF

Turvapuhelinpalvelun tilaussopimus

  PDF

Turvapuhelimen esite

  PDF

Turvapuhelinsopimuksen irtisanominen

  PDF

Vammaispalveluhakemus

   PDF

Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta -lomakkeisto 

   
     

Sivistyspalvelut

   

Erityisruokavalion ilmoituslomake  TIEDOTE

  PDF 

Ilmoittautuminen peruskoulun 1. luokalle- lomake

  PDF

Koulujen tilavaraushakemus (liikuntasalit ja muut tilat)

  PDF

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintahakemus

RTF PDF

* Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tiedote 2018

  PDF

Kulttuuriavustushakemus / järjestöt, yhdistykset ja ryhmät

RTF PDF

Kulttuuriavustushakemus / yksityiset henkilöt

RTF PDF

Liikuntatoimen vuosiavustushakemus

RTF PDF

* Toimintaselvitys liikuntatoimen vuosiavustuksen liitteeksi

  PDF

Nuorisotoimen vuosiavustushakemus

RTF PDF

* Toimintaselvitys nuorisotoimen vuosiavustuksen liitteeksi

  PDF

Urheilustipendianomus

RTF PDF

Urheilukenttien harjoitus ja kilpailuvuorohakemus

RTF PDF

Rikosrekisteriotehakemus

  PDF

Yksityisen hoidon kuntalisän hakemuslomake

RTF PDF

Hakemus yksityisen varhaiskasvatuksen tuottajaksi

RTF PDF

Varhaiskasvatuksen palvelusetelihakemus 

PDF  

Muut

   

Luottamushenkilölomake

DOC

PDF

Kuntalisähakemus palkkatuella työllistävälle yhdistykselle / yritykselle

DOC PDF

Matkalaskulomake

DOC PDF 

Ansionmenetyslomake

DOC PDF

Valtuuston aloitelomake

DOC  

Hae ilmainen Acrobat Reader-ohjelma pdf-tiedostojen lukemista varten.