Siirry sisältöön

Presidentinvaali 2024

Presidentinvaali sunnuntaina 28.1.2024

Mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024

Ennakkoäänestys kotimaassa 17.1.-23.1.2024 ja ulkomailla 17.1.-20.1.2024

Kuulutus presidentinvaalista

Tasavallan presidentti valitaan joka kuudes vuosi toimitettavalla presidentinvaalilla. Presidentti valitaan kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi kerrallaan. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä (ensimmäisessä) vaalissa yli puolet annetuista (s.o. hyväksytyistä) äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

Vaalipiirit

Presidentinvaalissa maa on yhtenä vaalipiirinä. Presidenttivaalin ehdokkaat ovat ehdokkaina koko maassa ja äänestäjä voi äänestää ketä ehdokasta tahansa. Presidenttivaalissa annetut äänet lasketaan kuitenkin ensivaiheessa vaalipiirikohtaisesti, minkä jälkeen Helsingin vaalipiirilautakunta yhdistää kaikkien vaalipiirien tulokset koko maan tulokseksi.

Lapissa äänten laskennasta vastaa ensivaiheessa Lapin vaalipiirilautakunta. Vaalipiirilautakunnan yhteystiedot löytyvät osoitteesta vaalit.fi/vaalipiirilautakunnat.

Vaalien yleisjärjestelyistä Keminmaassa vastaa Keminmaan keskusvaalilautakunta.

Aikataulut

  • Ennakkoäänestys järjestetään keskiviikosta tiistaihin 17.–23.1.2024.
  • Vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024. Vaalihuoneistot ovat avoinna klo 9-20.
  • Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys järjestetään keskiviikosta tiistaihin 31.1.–6.2.2024.
  • Mahdollisen toisen vaalin vaalipäivän äänestys on sunnuntai 11.2.2024. Vaalihuoneistot ovat avoinna klo 9-20.

Äänioikeus

Presidentinvaalissa on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Väestörekisterikeskus lähettää ilmoituskortin viimeistään 4.1.2024 mennessä jokaiselle äänioikeusrekisteriin otetulle henkilölle, jonka osoite on tiedossa.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Ota ehdottomasti mukaasi äänestyspaikalle poliisin myöntämä henkilökortti tai passi taikka ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. Jos sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavaa maksutonta väliaikaista henkilökorttia. Sitä hakiessasi tarvitset passikuvan, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi.

Voit ottaa mukaasi oman vaaliavustajan, jos et esimerkiksi kykene itse tekemään äänestysmerkintää. Oma vaaliavustaja ei kuitenkaan voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö eikä hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Jos sinulla ei ole omaa avustajaa, äänestyspaikalla on erityinen vaaliavustaja.

Äänestäminen laitoksessa

Ennakkoäänestys järjestetään myös laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa sekä varuskunnissa. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt.

Keminmaassa voi äänestää seuraavissa paikoissa: terveyskeskuksen vuodeosasto, hoivakodit Attendo Kallinranta ja Attendo Uittomies, hoitokoti Esperi Järventaus. Äänestys tapahtuu 18.1.2024 ja siitä tiedotetaan näissä laitoksissa erikseen. Mahdollisen toisen vaalin laitosäänestys toimitetaan 1.2.2024 ja siitä tiedotetaan näissä laitoksissa erikseen.

Äänestäminen kotona

Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostitse viimeistään tiistaina 16.1.2024 ennen kello 16 ja toisen vaalin osalta, ellei ole jo ilmoittautunut jo ensimmäisen vaalin yhteydessä, viimeistään tiistaina 30.1.2024 ennen klo 16.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Keminmaassa kotiäänestys toimitetaan perjantaina 19.1.2024 (varapäivä maanantaina 22.1.2024). Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestys toimitetaan perjantaina 2.2.2024 (varapäivä maanantai 5.2.2024).

Ilmoittautumiset otetaan vastaan puhelimitse (arkisin klo 8–16), kirjallisesti tai sähköpostitse.

Puhelin: 040 356 1020.

Osoite: Keminmaan kunta, keskusvaalilautakunta, Kunnantie 3, 94400 Keminmaa

Sähköposti: vaalit@keminmaa.fi

Äänestäminen ennakkoon

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Ennakkoäänestys toimitetaan 17.1. – 23.1.2024 seuraavasti ja mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys toimitetaan 31.1. – 6.2.2024

ÄänestyspaikkaÄänestysaikaMahdollinen toinen vaali
Kauppakeskus Citymarket
Jauholantie 1-3
17.1.–19.1. ja
22.1.–23.1. kello 9-20

20.1. kello 10-16
21.1. kello 12-16
31.1.–2.2. ja
5.2.–6.2. kello 9-20

3.2. kello 10-16
4.2. kello 12-16
Lautiosaaren kylätalo
Takalantie 1–5
17.1.–19.1. kello 12-19
20.1. kello 12-18
31.1.–2.2. kello 12-19
3.2. kello 12-18
Liedakkalan entinen koulu
Rovaniementie 763
21.1. kello 12-18
22.1.–23.1. kello 12-19
4.2. kello 12-18
5.2.–6.2. kello 12-19

Vaalipäivän äänestyspaikat

Presidentinvaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024. Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20.

Vaaleissa noudatettava äänestysaluejako ja äänestyspaikat Keminmaassa ovat seuraavat:

ÄänestysalueÄänestyspaikkaKäyntiosoite
Kemijoen länsipuoliKunnanvirastoKunnantie 3
Kemijoen itäpuoliPölhön kouluTasasentie 9
JokisuuLassilan kouluKoulutie 2