Siirry sisältöön

Ilmastoviisas Meri-Lappi -hanke

Seutukunnallisen kehittämishankkeen tavoite on edesauttaa Meri-Lapin kuntien, yritysten ja asukkaiden toimia vihreän siirtymän vauhdittamiseksi.

Suuria muutoksia tarvitaan esimerkiksi energian- ja ruoantuotannossa, kulutuksessa, rakentamisessa, liikkumisessa ja liikenteessä.

Koronapandemian vuoksi monilla yrityksillä on ollut vaikeuksia reagoida ja sopeutua toimintaympäristön nopeisiin muutoksiin, mutta toisaalta muutokset ovat avanneet uusia liiketoimintamahdollisuuksia vanhoille ja uusille yrityksille.

Ilmastoviisas Meri-Lappi -hankkeen pääkohderyhmiä ovat kunnat sekä pienet ja keskisuuret yritykset. Hanketta vauhdittavat globaalit hiilineutraalisuustavoitteet, Euroopan unionin asettamat vihreän siirtymän tavoitteet sekä Suomen valtion asettamat tavoitteet. Lapissa toimintaa ohjaavat Lappi-sopimus ja Lapin Green Deal -tiekartan tavoitteet.

Hankkeen valmistelussa on otettu huomioon Vähähiilinen Lappi -hankkeessa toteutetussa, kuntien ilmastotyötä koskeneessa haastattelututkimuksessa tehdyt havainnot ja todetut kehitystarpeet.

Hanke kannustaa kuntia liittymään hiilineutraaliutta tavoittelevien kuntien Hinku-verkostoon ja kunta-alan energiatehokkuussopimukseen.

Ilmastoviisas Meri-Lappi -hankkeessa myös arvioidaan vaihtoehtoja kuntien rakentamistoiminnan hiilijalanjäljen pienentämiseksi jo rakennusten suunnitteluvaiheessa.

Hanke tekee työtä pohjalla, jota ovat rakentaneet Lapissa toimineet Vähähiilinen Lappi- (toimintavuodet 2019-22), Resurssiviisas Meri-Lappi- (2020-22) ja VähäC (2019-21) -hankkeet, Pohjois-Pohjanmaalla toiminut Väre-hanke (2018-21) ja Kainuussa ja Koillismaalla toimiva Kahina-hanke (2020-22). Ne kaikki ovat kerryttäneet tuloksia ja kokemuksia kuntien vähähiilisyystyön edistämisestä.

Käytännön yhteistyötä Ilmastoviisas Meri-Lappi tekee muun muassa Yritysten Vihreä ja Kestävä Kemi -projektin kanssa.

Hankkeella on tiiviit yhteydet valtakunnalliseen Hinku-verkostoon, Life-ohjelman rahoittamaan, laajaan Hiilineutraalit kunnat ja maakunnat (Canemure) -hankkeeseen ja julkisia hankintoja kehittävään Keino-osaamiskeskukseen, sillä niiden toimintaa koordinoiva Suomen ympäristökeskus on mukana hankkeen toteuttajana.

Meri-Lapin seutukunnassa on vahva halu kehittää aluetta vähähiilisemmäksi ja luoda yrityksille mahdollisuuksia osallistua vihreän siirtymän vauhdittamiseen. Haaparannan kaupungin mukanaolo seutukunnan liitännäisjäsenenä tarjoaa mahdollisuuden myös yhteistyöhön Perämerenkaaren alueella valtakunnan rajan yli.

Ilmastoviisas Meri-Lappi -hankkeen toteuttajia ovat Suomen Metsäkeskus, Meri-Lapin kehittämiskeskus, Lapin ammattikorkeakoulu sekä Suomen ympäristökeskus Syke.

Hanke alkoi helmikuussa 2022, ja se päättyy kesäkuussa 2023. Kokonaisbudjetti on 302 200 euroa. Euroopan aluekehitysrahaston EAKR:n tuki on 90 prosenttia eli 271 980 euroa.