Siirry sisältöön

Europarlamenttivaalit 2024

Europarlamenttivaalit sunnuntaina 9.6.2024

Ennakkoäänestys kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 29.5.–4.6.2024 ja ulkomailla keskiviikosta lauantaihin 29.5.–1.6.2024

Euroopan parlamentti (EP) on yksi Euroopan unionin lainsäädäntöelimistä. EU-kansalaiset valitsevat sen jäsenet suorilla vaaleilla, jotka järjestetään kaikissa jäsenvaltioissa joka viides vuosi. Seuraavat vaalit toimitetaan vuonna 2024. Europarlamenttivaalit toimitetaan siten, että kukin jäsenvaltio järjestää vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa.

Euroopan parlamentin jäsenmäärä on EU:n perussopimusten mukaisesti enintään 751. Kullakin jäsenvaltiolla voi olla enintään 96, mutta vähintään 6 jäsentä. Jäsenmäärästä ja jäsenvaltioiden välisestä paikkajaosta päättää Eurooppa-neuvosto parlamentin tehtyä asiasta aloitteen. Vaalikaudelle 2024-2029 tehdyn päätöksen (22.9.2023) mukaan Euroopan parlamentin jäsenmäärä on 720 ja Suomesta valittavien EP:n jäsenten määrä 15. Aiemmissa europarlamenttivaaleissa Suomesta valittiin EP:n jäseniä seuraavasti: 16 jäsentä vuosina 1996 ja 1999, 14 jäsentä vuosina 2004 ja 2019 sekä 13 jäsentä vuosina 2009 ja 2014.

Euroopan parlamentin jäsenet järjestäytyvät poliittisten ryhmien mukaan, eivät kansallisuuksittain. Poliittisen ryhmän muodostamiseen tarvitaan 25 jäsentä vähintään seitsemästä jäsenvaltiosta. Lisätietoa eurooppalaisista poliittisista ryhmistä.

Vaalipiirit

Europarlamenttivaaleissa maa on yhtenä vaalipiirinä. Europarlamenttivaali ehdokkaat ovat ehdokkaina koko maassa ja äänestäjä voi äänestää ketä ehdokasta tahansa. Europarlamenttivaaleissa annetut äänet lasketaan kuitenkin ensivaiheessa vaalipiirikohtaisesti, minkä jälkeen Helsingin vaalipiirilautakunta yhdistää kaikkien vaalipiirien tulokset koko maan tulokseksi.

Lapissa äänten laskennasta vastaa ensivaiheessa Lapin vaalipiirilautakunta. Vaalipiirilautakunnan yhteystiedot löytyvät osoitteesta vaalit.fi/vaalipiirilautakunnat.

Vaalien yleisjärjestelyistä Keminmaassa vastaa Keminmaan keskusvaalilautakunta.

Aikataulut

  • Ennakkoäänestys järjestetään keskiviikosta tiistaihin 29.5. – 4.6.2024.
  • Vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024. Vaalihuoneistot ovat avoinna klo 9-20.

Äänioikeus

Presidentinvaalissa on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Digi- ja väestötietovirasto on aloittanut europarlamenttivaalien eli EU-vaalien äänioikeusilmoitusten lähettämisen. Ilmoitus toimitetaan äänioikeutetulle joko kirjepostina tai sähköisesti Suomi.fi-palveluun huhti−toukokuun aikana. Ilmoitukset lähetetään viimeistään 16.5.2024.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen

Ota ehdottomasti mukaasi äänestyspaikalle poliisin myöntämä henkilökortti tai passi taikka ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja. Jos sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavaa maksutonta väliaikaista henkilökorttia. Sitä hakiessasi tarvitset passikuvan, joka ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi.

Voit ottaa mukaasi oman vaaliavustajan, jos et esimerkiksi kykene itse tekemään äänestysmerkintää. Oma vaaliavustaja ei kuitenkaan voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva henkilö eikä hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa. Jos sinulla ei ole omaa avustajaa, äänestyspaikalla on erityinen vaaliavustaja.

Äänestäminen laitoksessa

Ennakkoäänestys järjestetään myös laitoksissa, kuten sairaaloissa, vanhainkodeissa ja vankiloissa sekä varuskunnissa. Laitosäänestyksessä voivat äänestää vain laitoksissa hoidettavana olevat tai niihin otetut henkilöt.

Keminmaassa voi äänestää seuraavissa paikoissa: Keminmaan akuutti- ja kuntoutusosasto, hoivakodit Attendo Kallinranta ja Attendo Uittomies, hoitokoti Esperi Järventaus. Äänestys tapahtuu 30.5.2024 ja siitä tiedotetaan näissä laitoksissa erikseen.

Äänestäminen kotona

Kotona voi äänestää ennakkoon, jos äänestäjän kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti, puhelimitse tai sähköpostitse viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen kello 16.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Keminmaassa kotiäänestys toimitetaan perjantaina 31.5.2024 ja tarvittaessa maanantaina 3.6.2024.

Ilmoittautumiset otetaan vastaan puhelimitse (arkisin klo 8–16), kirjallisesti tai sähköpostitse.

Puhelin: 040 356 1020.

Osoite: Keminmaan kunta, keskusvaalilautakunta, Kunnantie 3, 94400 Keminmaa

Sähköposti: vaalit@keminmaa.fi

Äänestäminen ennakkoon

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Ennakkoäänestys toimitetaan 29.5. – 4.6.2024 seuraavasti

ÄänestyspaikkaÄänestysaika
Kauppakeskus Citymarket
Jauholantie 1-3
29.5.–31.5. keskiviikko – perjantai kello 9–20
1.6. lauantai kello 10–16
2.6. sunnuntai kello 12–16
3.6.–4.6. maanantai – tiistai kello 9–20
Lautiosaaren kylätalo
Takalantie 1–5
29.5.–31.5. keskiviikko – perjantai kello 12-19
1.6. lauantai kello 12-18
Liedakkalan entinen koulu
Rovaniementie 763
2.6. sunnuntai kello 12-18
3.6.–4.6. maanantai – tiistai kello 12-19

Vaalipäivän äänestyspaikat

Europarlamenttivaalit toimitetaan sunnuntaina 9.6.2024. Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20.

Keskusvaalilautakunta pyytää äänestäjiä kiinnittämään erityistä huomiota Kemijoen länsipuolen äänestysalueen muuttuneeseen äänestyspaikaan, joka oli ennen kirjastotalo ja nyt kunnanvirasto.

Vaaleissa noudatettava äänestysaluejako ja äänestyspaikat Keminmaassa ovat seuraavat:

ÄänestysalueÄänestyspaikkaKäyntiosoite

Kemijoen länsipuoli
HUOM! äänestyspaikka muuttunut
Kunnanvirasto

Kunnantie 3
Kemijoen itäpuoliPölhön kouluTasasentie 9
JokisuuLassilan kouluKoulutie 2