Luontopolut ja retkeilyreitit

Kallinkankaan luontopolku

Kuntakeskuksen tuntumassa oleva Kallinkangas on suojelun ja virkistyskäytön kannalta arvokas alue.Kallinkankaalle rakennetun luontopolun tarkoitus on kiinnittää kulkijan huomio luonnon tapahtumiin, opettaa tuntemaan kasveja ja eläimiä sekä antaa virikkeitä luonnossa liikkumiseen.

Opastauluin varustetulla reitillä voit tutustua Kallinkankaan luonnon erityspiirteisiin : karuun ja louhikkoiseen lakialueeseen, tuoreisiin kangasmetsiin sekä rehevään , kasvillisuudeltaan arvokkaaseen lehto- ja lettoalueeseen. Täysin luonnontilainen ei polkureitti kuitenkaan ole. Se kulkee osittain pitkin kuntopolkua tai kärrytietä. Polun varressa on myös metsätalouskäytössä olevia metsiköitä sekä käytöstä poistettuja soranottopaikkoja.

 


Kuva: Kallinkankaan luontopolun pitkospuut

 

Polun kiertämisen voit aloittaa kahdesta lähtöpisteestä. Noin 1.9 km pitkä rengasreitti alkaa Kallinkankaan leikkikentän länsipäästä (Kalliotien länsipäästä). Polun varrella on 13 alueen luonnosta kertovaa opastaulua. Nauhamainen reitti alkaa Kallinkankaan jyrkän pohjoisrinteen juurelta, läheltä hiihdon maalialuetta. Tämä enemmän kuntoa vaativa reitti on noin 1.5 km pituinen ja sen varrella on 9 opastaulua. Kuivana aikana molemmat reitit voi kiertää lenkkikengissä. Opasvihkosia saa kunnanvirastolta.

Jokaisella tulisi alueella liikkuessaan muistaa velvollisuutensa ympäristöä ja toisia kulkijoita kohtaan. Käytä mahdollisuuksien mukaan vain olemassaolevia polkuja ja pitkospuita, niin säästät arkaa metsä- ja suokasvillisuutta kulumiselta. Jätäthän rauhoitetut kasvit rauhaan (mm. tikankontti, neidonkenkä ja metsänemä).

Kivalon ulkoilureitti

Lautiosaaresta Kivaloille suuntautuu 37 km pitkä ulkoilureitti.