Hallinto

Kunnanjohtaja                                     
Mauri Posio                                  
Puh. 040 676 6376                                  

Johdon sihteeri                                                  
Anne Puotiniemi                                               
Puh. 040 727 1026                                                    
                        

Päävastuualuepäälliköt

 

Hyvinvointipalvelut: perusturvajohtaja 

Seija Parviainen                                            

Sivistyspalvelut: sivistystoimen johtaja 

Marjaana Kamula Kummu

Tekniset palvelut: kunnaninsinööri                         

Susanna Sandberg                                                                  

 

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut tuottaa kuntaorganisaatiolle laadukkaat tukipalvelut päätöksenteossa ja käytännön työssä.

Hallintojohtaja Merja Michelsson

Talouspalvelut

Talouspalvelut tuottaa kuntaorganisaation tarvitsemat sisäiset ja ulkoiset taloushallinnon palvelut nopeasti, joustavasti ja laadukkaasti sekä huolehtii johtamista ja päätöksentekoa tukevasta ajantasaisesta  laskentatoimesta.

Talousjohtaja Pirkko Kallaanvaara 

Elinkeinoelämän kehittäminen

Elinkeinotoimen perustehtävä on myötävaikuttaa siihen,että kunta luo mahdollisimman suotuisat toimintaedellytykset yritystoiminnalle uusien pysyvien työpaikkojen saamiseksi ja vanhojen turvaamiseksi.
Elinkeino- ja hankekoordinaattori Seppo Selmgren


ATK-palvelut ja ruokapalvelut ostetaan
Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymältä.

Kuluttajaneuvontaa hoitaa Kemin maistraatti.

Velkaneuvonnan palvelut tuotetaan yhteistyössä Kemin kanssa.