Hallinto

Kunnanjohtaja                                     
Mauri Posio                               
Puh. 040 676 6376  

                   

Johdon sihteeri                                                  
Anne Puotiniemi                                               
Puh. 040 727 1026                                                    
                        

Osastopäälliköt

 

Hyvinvointipalvelut: perusturvajohtaja 

Katja Raatikainen                                    

Sivistyspalvelut: sivistystoimen johtaja 

Hannele Matinlassi

Tekniset palvelut: tekninen johtaja                    

Jussi Korpi                                                                 

 

Hallintopalvelut

Hallintopalvelut tuottaa kuntaorganisaatiolle laadukkaat tukipalvelut päätöksenteossa ja käytännön työssä.

Hallintojohtaja Marja Kynsijärvi

 

Talouspalvelut

Talouspalvelut tuottaa kuntaorganisaation tarvitsemat sisäiset ja ulkoiset taloushallinnon palvelut nopeasti, joustavasti ja laadukkaasti sekä huolehtii johtamista ja päätöksentekoa tukevasta ajantasaisesta  laskentatoimesta.

Ma. talous- ja henkilöstöjohtaja Rauno Maaninka,

 

Elinkeinoelämän kehittäminen

Elinkeinotoimen perustehtävä on myötävaikuttaa siihen,että kunta luo mahdollisimman suotuisat toimintaedellytykset yritystoiminnalle uusien pysyvien työpaikkojen saamiseksi ja vanhojen turvaamiseksi.
Kunnanjohtaja Mauri Posio


ATK-palvelut ja ruokapalvelut ostetaan Meri-Lapin kuntapalvelut liikelaitoskuntayhtymältä.

 

Kuluttajaneuvontaa hoitaa Kemin maistraatti.

 

Velkaneuvonnan palvelut tuotetaan yhteistyössä Kemin kanssa.