Päätöksenteko Keminmaassa

Keminmaan valtuusto ja kunnanhallitus                             

Keminmaan kunnan ylin päättävä elin on valtuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Nykyisessä valtuustossa on 31 valtuutettua.

Valtuuston kokouksista ilmoittaminen

Valtuuston kokouskutsu annetaan ja kokouksista tiedotetaan kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen mukaan ja että kokouskutsu saatetaan lisäksi tiedoksi julkaisemalla se kunnan kotisivulla Internetissä ja Lounais-Lapissa.

Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen

Kunnan viralliset ilmoitukset julkaistaan vuosina 2015-2016 julkisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi kunnan kotisivulla Internetissä ja Lounais-Lapissa sekä hallintokunnan harkinnan mukaan muussa lehdessä. Avoinna olevat työpaikat julkaistaan ilmoitustaulun lisäksi internetin Kuntarekryssä sekä te-toimiston työpaikkailmoituksissa.

Koska uusi valtuustokausi alkaa vasta 1.6.2017, kunnan ilmoituslehtenä käytetään Lounais-Lappi -sanomalehteä jatketun valtuustokauden loppuun voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

Pöytäkirjojen nähtävilläpito

Valtuuston ja kunnanhallituksen pöytäkirjat pidetään nähtävillä kunnanvirastolla pääsääntöisesti kolmantena kunnanviraston aukiolopäivänä
kokouksen jälkeen jolloin tarkastettu pöytäkirja siirretään nähtäväksi kunnan kotisivulle Internetiin. Lautakunnat päättävät omien pöytäkirjojensa nähtävilläpidosta.

Kopiohinnat ja asiakirjalunastusmaksut 1.1.2016 alkaen

Kunnallinen päätöksenteko alueella

 

http://www.kunnat.net
Kunnat.net palvelee kuntien ja kuntayhtymien ammattilaisia, johtoa ja luottamushenkilöitä eli reilua puolta miljoonaa suomalaista.
Lisäksi Kunnat.net tarjoaa tietoa kaikille kunnista ja kunta-alasta kiinnostuneille.