Vuoropäivähoito 

Keminmaassa tarjotaan vuoropäivähoitoa Pörhölänkankaalla vuonna 2013 valmistuneessa Kellomäen päiväkodissa. Vuorohoito tarkoittaa iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Lapsi on oikeutettu vuorohoitoon, jos huoltajien päätoiminen työ tai opiskelu vaatii sitä kyseisinä aikoina. Vuorohoito ei siis kuulu subjektiivisen hoito-oikeuden piiriin.

Vuorohoidossa annetaan varhaiskasvatussuunnitelman mukaista hoitoa ja kasvatusta, mutta koska hoito tapahtuu vuorolapsilla hyvin vaihtelevina vuorokaudenaikoina, kiinnitetään erityistä huomiota kodinomaiseen ja lämpöiseen yhdessäoloon.  Vuorohoitoa rytmittävät säännölliset ruokailut ja lepohetket. Arjen muita touhuja tehdään lapsen jaksamisesta ja vireystilasta riippuen. Toisinaan lapsi tarvitsee syliä ja rauhallista oleskelua satukirjojen tai laulujen parissa ja, kun energiaa riittää voidaan esimerkiksi leikkiä, ulkoilla ja pelata lautapelejä. Lapsen hoidon epäsäännöllisyydestä johtuen kasvatuskumppanuuden merkitys korostuu vanhempien ja henkilöstön välillä, jotta lapsen arki olisi turvallinen ja ehyt kokonaisuus.

Ennen hoitoa ja hoidon jälkeen on hyvä varata hetki kuulumisten vaihtamiseen, jotta sekä huoltajat että henkilöstö ovat tietoisia lapseen liittyvistä asioista. Varsinainen hoitoaika määräytyy huoltajien työajasta sekä työmatkaan kuluvasta ajasta yhteensä.


Lapsen hoidon tarve ilmoitetaan viimeistään torstaina klo 9.00 mennessä 11 päivää ennen hoidontarveviikon alkamista seuraavat kaksi täyttä kalenteriviikkoa eteenpäin E-asioinnin kautta. Mikäli hoitoaikailmoitusta ei ole toimitetttu määräaikaan mennessa, lapselle ei varata vuorohoitoa.

Vuoropäivähoidon periaatteet Keminmaan kunnassa 14.12.2022 lähtien

Keminmaassa tarjotaan vuoropäivähoitoa Pörhölänkankaalla vuonna 2013 valmistuneessa Kellomäen päiväkodissa. Vuorohoito tarkoittaa iltaisin, öisin ja viikonloppuisin tapahtuvaa varhaiskasvatusta. Lapsi on oikeutettu vuorohoitoon, jos huoltajien päätoiminen työ tai opiskelu vaatii sitä kyseisinä aikoina.

Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Sitä tarjotaan vain molempien huoltajien, puolisoiden tai yksinhuoltajan päätoimisen työn, opiskelun tai yötyöstä johtuvan levon aikana. Vuorohoitoon on oikeus vain niillä lapsilla, joiden hoidon tarve perustuu molempien tai ainoan huoltajan tai puolison vuorotyöhön.

Jos työssä tapahtuu muutoksia tai vuorohoidon tarve lakkaa, tulee huoltajien ottaa yhteyttä yksikön esihenkilöön, jolloin yhdessä mietitään perheen tarpeisiin vastaavaa hoitopaikkaa. Vuoropäivähoidon käyttäjät sitoutuvat toimittamaan työnantajan vahvistaman työvuorolistan pyydettäessä.

Vuorohoito pyhäpäivinä

Juhlapyhinä tarjotaan vain niille lapsille, joiden huoltajat tai puoliso toimittavat näiltä pyhäpäiviltä työnantajan vahvistaman työvuorolistan riittävän ajoissa päiväkodille.

Oikeus päivähoitopaikkaan päättyy lapsen siirtyessä perusopetukseen (1.8.).

Hoitopaikan hakeminen

Vuorohoitoon haetaan sähköisellä päivähoitohakemuksella E-asioinnin kautta. Vuorohoitoa tarvitsevien lasten huoltajien on toimitettava työnantajalta tai opiskelupaikasta pyydettäessä kirjallinen todistus epäsäännöllisistä työ- tai opiskeluajoista. 

Hoitoaikojen ilmoittaminen

Lapsen hoidontarve on ilmoitettava viimeistään torstaina klo 9.00 mennessä 11 päivää ennen hoidontarveviikon alkamista seuraavat kaksi täyttä kalenteriviikkoa eteenpäin. Esimerkiksi viikoille 45 ja 46 hoidontarve on ilmoitettava viimeistään torstaina viikolla 43. Lasten hoitoaikailmoitusten perusteella suunnitellaan lapsiryhmän pedagoginen toiminta sekä laaditaan vuoroyksikön työntekijöiden työvuorosuunnitelmat.

Mikäli hoitoaikailmoitusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, lapselle ei varata vuorohoitoa. Edellä mainitun ajankohdan jälkeen tehdyt muutokset tai hoitoaikailmoitukset voidaan ottaa huomioon vain, jos ryhmässä on tilaa ja varhaiskasvatusasetuksen (753/2018) 1§:n mukainen lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku ei ylity. Nämä muutostoiveet on ilmoitettava päiväkotiin sähköpostitse (kellomaki@keminmaa.fi) ja niihin vastataan 2 päivän kuluessa.

Jos lapsi on poissa päivähoidosta sairastumisen tai muun syyn vuoksi, huoltajia pyydetään ilmoittamaan siitä päiväkotiin niin pian kuin mahdollista.

Vuorohoidon hoitoajat

Vuorohoitoa tarjotaan iltaisin (17.30 – 23.00), öisin (6.30 saakka) ja viikonloppuisin silloin, kun hoidon tarve johtuu molempien huoltajien tai ainoan huoltajan tai puolison päätoimisesta työssäkäynnistä tai opiskelusta.
Lapsen vuorohoitoaika perustuu huoltajien työvuoroihin: Lapsen hoitoaika on huoltajan työaika + työmatkaan kuluva aika. Myöhemmin töihin menevä tuo lapsen hoitoon ja aikaisemmin töistä pääsevä hakee lapsen hoidosta. Suosituksena varhaiskasvatuslaissa on, ettei lapsen hoitopäivä saisi ylittää 10 tuntia. 
Lapsi voi olla vuoropäivähoidossa aina, kun molemmat vanhemmat ovat työssä sekä yövuoron jälkeen vanhempien nukkumisajan, enintään klo 15.00 saakka. 
Iltahoidossa oleva lapsi tulee noutaa klo 23.00 mennessä. Jos iltavuoro päättyy myöhemmin, lapsi jää hoitoon yöksi. Poikkeuksista neuvotellaan tapauskohtaisesti.
Yöhoitoa tarvitsevat lapset tulevat päiväkotiin klo 21.00 mennessä, kuitenkin aikaisintaan klo 19.30. Mikäli lapsi tulee yövuoroon klo 21.00, tulee perheen itse huolehtia lapsen iltapala ja iltatoimet.

Muuta huomioitavaa

Lasta ei tulisi sopeuttaa vuorotyön aiheuttamaan epäsäännölliseen vuorokausirytmiin, vaan lapselle tulisi mahdollisuuksien mukaan turvata hänen kehityksensä kannalta tärkeä säännöllinen päivärytmi. Päiväuniasioista ja päivärytmistä kannattaa tarvittaessa keskustella henkilökunnan kanssa ja poikkeustapauksista neuvotellaan lapsen riittävän unimäärän takaamiseksi.

Lapsen hoitoaika ei saisi yleensä jatkua pidempään kuin kymmenen tuntia vuorokaudessa. Vuorohoidossa tuntirajoitusta ei voida sellaisenaan soveltaa, eikä hoitojaksojen pituudelle ole määritelty normeja. Pitkän hoitojakson aikana lasta ehtii hoitaa monta eri aikuista, mikä on rankkaa etenkin pienelle lapselle. Myös kaverisuhteiden ylläpitäminen on hankalampaa lapsiryhmän koostumuksen vaihdellessa. Lapselle hoitopäivä vastaa samaa rasitusta, kuin aikuiselle työpäivä. Siksi on tärkeää, että hänellä on riittävästi myös vapaa-aikaa.