Perhepäivähoito

 

Perhepäivähoito on alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatusta pienessä ryhmässä hoitajan kotona. Keminmaan varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa päivähoidon sisällöllistä toimintaa. Jokaiselle lapselle tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma (VASU), jonka toteutumista seurataan ja täydennetään vuosittain.

 


Kunnallisen perhepäivähoitajan esimiehenä ja tukena toimii varhaiskasvatusyksiköiden johtaja.

 

 

Perhepäivähoidossa korostuu kodinomaisuus, perushoito, kotiruoka, leikki
sekä ulkoilu ja kiireettömyys. Pienryhmä antaa mahdollisuuden lasten yksilölliseen huomioimiseen, läheisyyteen ja kiinteään yhteistyöhön
vanhempien kanssa.

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

Perhepäivähoitaja

Perhepäivähoitajat ovat kunnan työntekijöitä, jotka ovat suorittaneet
yleensä perhepäivähoitajakurssin tai muun hoito- ja kasvatusalan
tutkinnon.

Perhepäivähoitajat työskentelevät omassa kodissaan itsenäisesti ja
vastaavat oman ryhmänsä toiminnasta. Lapsella säilyy sama tuttu
hoitaja koko hoitopäivän ajan.

Perhepäivähoitajan työaika muotoutuu lasten hoitoaikojen perusteella.
Toiminta-aika on pääsääntöisesti 8-9 tuntia päivässä. Hoitoajasta
sovitaan päivähoidon alkaessa. Perhepäivähoidossa tarjotaan vain
päivähoitoa, vuorohoito tapahtuu Kellomäen päiväkodissa.

 

 

Ryhmäkoko

Perhepäivähoitoryhmät ovat eri-ikäisten päivähoitolasten pienryhmiä.

Yhdellä perhepäivähoitajalla voi olla hoidossa 4 kokopäiväistä lasta mukaan laskettuna hoitajan omat alle kouluikäiset lapset.

Pienen ryhmäkoon vuoksi hoitomuoto on erityisen suositeltava nuorimmille päivähoitolapsille.

  

                                                                            

Perhepäivähoitolasten varahoito

Jokaiselle lapselle sovitaan heti hoidon alussa varahoitopaikka oman hoitajan ollessa estynyt päivähoitotyöstä. Varahoitopaikka voi olla toinen perhepäivähoitaja tai päiväkoti. Kun oma perhepäivähoitaja estyy syystä tai toisesta tekemästä päivähoitotyötä, vanhempien tulee ottaa yhteyttä varahoitopaikkaan ja ilmoittaa varahoitopaikkaan lapsen hoidon tarpeesta kellonaikoineen.

 

 

 


”Jos oikein suuri olisin, ihan pilviin asti,

niin linnun kanssa leikkisin vallan rattoisasti

ja kuninkaan pihaan astuisin, noin vain yli muurin

jos oikein suuri olisin, ihan kaikista suurin.

 

Jos taasen pieni olisin, aivan pienen pieni,

luo muurahaisten löytäisin heti kohta tieni,

ja itikat ja matoset ei purisikaan mua vainen

jos oikein pieni olisin, kuin pieni kuoriainen.”

 

-J. L. Brisley, suom. Kirsi Kunnas-