Valtuustoaloitteet 2022

Pvm.

Aloitteen sisältö

Toimenpiteet

Tila

Kv 27.1.

1/2022 Vanha kunnanvirasto kuntalaisten käyttöön / Eeva Lääkkö

 

Kh 8.2.2022 § 77 Teknisen lautakunnan käsiteltäväksi

Tek 9.11.2022 § 214 Vanhalle kunnanvirastolle on tullut ja edelleen tulossa monenlaista kuntalaisia ja yrityksiä palvelevaa toimintaa

 

Kesken

 

2/2022 Kunnan omille Facebook sivuille luodaan blogi/vlogi tyyppistä sisältöä Meri-Lapin alueesta / Laura Tuomela ym.

 

Kh 8.2.2022 § 78 Kunnan johtoryhmän käsiteltäväksi

 

Kesken

 

3/2022 Lapin sovittelutoimiston käyttö jatkuvissa koulukiusaamistapauksissa / Laura Tuomela ym.

Kh 8.2.2022 § 79 Sivistyslautakunnan käsiteltäväksi

Siv 23.3.2022 § 74 Sovittelu viedään käytäntöön Keminmaan kouluilla - Kunnanhallitukselle tiedoksi

Kh 12.4.2022  § 170 Valtuustolle tiedoksi

Kv 28.4.2022 § 56 Valtuusto merkinnyt tiedoksi

 

 

 

 

 

Valmis

 

4/2022 Palvelusetelin korotus viikonlopuille / Jonna Pakisjärvi ym.

 

Kh 8.2.2022 § 80 Hyvinvointilautakunnan käsiteltäväksi

Hyv 21.9.2022 § 191 Sosiaali -ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy Lapin hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Lapin hyvinvointialueelle tulee yhtenäiset käytännöt palvelusetelien myöntämiseen, palveluseteleiden arvoon ja käyttöön. Tälläkin hetkellä asiakkaalla on oikeus kieltäytyä tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan on järjestettävä asiakkaan tarvitsema palvelu joko omana tuotantona tai ostopalveluna.

Kh 11.10.2022 § 464 Valtuustolle tiedoksi

Kv 17.11.2022 § 123 Valtuusto merkinnyt tiedoksi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valmis

 

5/2022 Kaikki valtuustoaloitteet listattava kunnan kotisivuille jaoteltuna aloitteen jättökuukauden ja vuoden mukaan / Sami Alm ym.

Kh 8.2.2022 § 81 Hallintojohtajan käsiteltäväksi

Kh 22.3.2022 § 150 Valtuustoaloitteet listataan 2022 alkaen kunnan kotisivuille - Valtuustolle tiedoksi

Kv 28.4.2022  § 57  Valtuusto merkinnyt tiedoksi

 

 

 

 

Valmis

 

 

 

 

Kv 17.3.

Valtuustoaloite nro 6/2022 Vuokra-asuntojen kartoittaminen ukrainalaispakolaisille majoitustiloiksi / Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

 

Kh 12.4.2022 § 171 Teknisen lautakunnan käsiteltäväksi

Tek 14.9.2022 § 164 Tekninen lautakunta toteaa, että kunnan ja Keminmaan vuokra-asuntojen vapaat asunnot on kartoitettu, eikä vapaita asuntoja ole merkittävissä määrin tarjottavana majoitustiloiksi.

Kh 11.10.2022 § 459 Valtuuston käsiteltäväksi

Kv 17.11.2022 § 118 Valtuusto merkinnyt tiedoksi

 

 

 

 

 

 

Valmis

 

 

Valtuustoaloite nro 7/2022 Kunnassa olevat väestösuojat / Maija-Liisa Ruonavaara

Kh 12.4.2022 § 172 Siirretty kunnanhallituksen 26.4.2022 käsittelyyn

Kh 26.4.2022 § 198 - Väestönsuojille tehdään tarvittavat korjaustoimet ja asukkaita tiedotetaan väestönsuojista - Valtuustolle tiedoksi

Kv 16.6.2022 § 79 Valtuusto merkinnyt tiedoksi

 

 

 

 

 

Valmis

 

Kv

28.4.

Valtuustoaloite nro 8/2022 Puistonpenkkejä Lautiosaareen, Laurilaan, Jokisuulle ja Pörhölänkankaalle kevyen liikenteen väylien varrelle / Juhani Hiltunen ym.

 

Kh 10.5.2022 § 245 Teknisen lautakunnan käsiteltäväksi

Tek 9.11.2022 § 215 Ensimmäiset puistonpenkit on sijoitettu senioripuiston rakentamisen yhteydessä Kallinjärveä kiertävälle ulkoilureitille. Penkkien sijoittamista laajemmalle, kunnan kevyenliikenteenväylien varrelle, voidaan alkaa suunnittelemaan ja kehittämään tulevan talven kokemuksien perusteella

 

Kesken

 

Valtuustoaloite nro 9/2022 Maksuton aamupalatarjoilu peruskouluihin / Katja Perttula ym. 

Kh 10.5.2022  246 Sivistyslautakunnan käsiteltäväksi

Siv 26.10.2022 § 292 Aloitteen mukainen aamupalatarjoilu ei ole toteutettavissa

Kh 5.12.2022 § 587 Valtuustolle tiedoksi

 

Kesken

 

Valtuustoaloite nro 10/2022 Yritysvaikutusten arviointi kunnolla käyttöön / Jarno Vuorinen ym. 

Kh 10.5.2022 § 247 Johtoryhmän valmisteltavaksi

Kesken

 

Valtuustoaloite nro 11/2022 Yhdenmukaiset viitoitukset/opasteet koko kunnan alueelle / Tuula Eilittä ym. 

Kh 10.5.2022 § 248 Teknisen lautakunnan käsiteltäväksi

Tek 9.11.2022 § 216 Viitoitusten yhdenmukaistaminen ja uusiminen on aloitettu kunnan ylläpitämien uimarantojen viitoista. Viittojen uudistamista ja sen myötä yhdenmukaistamista tullaan jatkamaan myös muihin kunnan ylläpitämiin kohteisiin.

 

Kesken

 

 

 

 

 

Valtuustoaloite nro 12/2022 Kotihoitoon pyöriä ja/tai sähköpyöriä / Jonna Pakisjärvi ym.

Kh 10.5.2022 § 249 Hyvinvointilautakunnan käsiteltäväksi

Hyv 14.12.2022 § 268 Asia esitetty alueellisen hyvinvointilautakunnan käsiteltäväksi

Kh 24.1.2023 § 50 Asia esitetty hyvinvointialueen käsiteltäväksi

Kesken

       
 

Valtuustoaloite nro 13/2022 Perhepäivähoitajien kustannusten korvauksien korotus / Heli Trög

Kh 10.5.2022 § 250 Sivistyslautakunnan käsiteltäväksi

Kesken

       

Kv 16.6.

Valtuustoaloite nro 14/2022 Pöytämikrofonit jokaiseen valtuustosalin pöytään ja sähköpistokkeet / Anna Pauna ym. 

 

Kh 9.8.2022 § 361 Teknisen lautakunnan käsiteltäväksi

Tek 9.11.2022 § 217 Kunnanviraston uusi valtuustosali on suunniteltu monikäyttötilaksi. Valtuuston kokouksia on 7 kpl vuodessa. Rakennustoimikunta käsitteli asiaa kokouksissa ja päätettiin esittää kokoustilaa monitoimitilaksi.
Kunnanviraston suunnitteluvaiheessa luovuttiin pöytien sähköistyksestä.

Kh 5.12.2022 § 591 Valtuustolle tiedoksi

 

Kesken

       
 

Valtuustoaloite nro 15/2022 Lasten aamu- ja iltapäivähoito / Sami Alm ym.

 

Kh 9.8.2022 § 362 Sivistyslautakunnan käsiteltäväksi

Siv 26.10.2022 § 294 Sivistyspalveluiden toiminta- ja taloussuunnitelma 2023 esityksessä esitetään kolmen ohjaajan palkkaamista talousarvioraamin puitteissa

Kv 5.12.2022 § 588 Valtuustolle tiedoksi

 

Kesken

       
 

Valtuustoaloite nro 16/2022 Yritysesitteen laatiminen / Eeva Lääkkö

Kh 9.8.2022 § 363 Elinvoima-asiantuntijalle käsiteltäväksi yhteistyössä teknisten palvelujen kanssa

Kesken

       
 

Valtuustoaloite nro 17/2022 Koulujen liikuntasalit varattavaksi myös kesäisin / Sami Alm ym.

 

Kh 9.8.2022 § 364 Sivistyslautakunnan sekä teknisen lautakunnan käsiteltäväksi

Tek 14.9.2022 § 165 Lautakunta on päättänyt, että otetaan Vallenius-sali koekäyttöön ensi kesäksi.

Siv 26.10.2022 § 296 Sivistyslautakunta esittää, että kunnanhallitus toteaa teknisen lautakunnan ylittäneen toimivaltansa, kun se päätti ottaa Vallenius-salin koekäyttöön kesällä 2023

 

Kesken

       
 

Valtuustoaloite nro 18/2022 Kunnanviraston edustan siistiminen, inva-paikan selkeä osoittaminen ja esteettömyys tulee ottaa huomioon / Heli Trög ym.

 

Kh 9.8.2022 § 365 Teknisen lautakunnan käsiteltäväksi

Tek 14.9.2022 § 166 Aloitteen mukaiset toimet on tehty

Kh 11.10.2022 § 460 Valtuuston käsiteltäväksi

Kv 17.11.2022 § 119 Valtuusto merkinnyt tiedoksi

 

 

 

Valmis

 

       

Kv 28.7.

Valtuustoaloite nro 19/2022 Markkinointi- ja viestintäsuunnittelijan toimen perustaminen ja rekrytointi / Jarno Vuorinen ym.

 

Kh 9.8.2022 § 366 Johtoryhmän käsiteltäväksi

Kesken

       

Kv 29.9.

Valtuustoaloite nro 20/2022 Keminmaan keskuskentän perusasioiden saattaminen kuntoon / Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Kh 11.10.2022 § 465 Teknisen lautakunnan käsittelyyn

Tek 9.11.2022 § 218 Keskuskentän maalit huolletaan, tarkastetaan ja uusitaan tarpeiden mukaan talvikaudella 2022–2023. Kentän laidalla olevat vaihtokopit on kunnostettu ja pleksit korjattu kesällä 2022. Keskuskenttää ei voida valmistella talvikaudelle millään pienillä toimenpiteillä nurmenvalmistajan kieltäessä nurmelle ajamisen mönkijää suuremmilla koneilla. Nurmen vaurioitumisen välttämiseksi ei kentältä ole lumia poistettu koneellisesti. Lassilan uusi tekonurmikenttä on tarkoitus jäädyttää tuleviksi talviksi, mikä mahdollistaa tulevaisuudessa nurmella pelaamisen aikaisemmin keväällä jään sulettua.

Kh 24.1.2023 § 51 Valtuuston käsiteltäväksi

 

Kesken

 

 

 

 

 

Valtuustoaloite nro 21/2022 Retkiluistelurata Keminmaahan / Marjo Appelgrén ym.

Kh 11.10.2022 § 466 Teknisen ja sivistyslautakunnan käsittelyyn

Siv 26.10.2022 § 295 Sivistyslautakunta ei ole vastuussa liikuntapaikkojen perustamisesta, rakentamisesta eikä ylläpidosta. Nämä tehtävät kuuluvat tekniselle lautakunnalle. Sivistyslautakunta tekee yhteistyötä teknisen lautakunnan kanssa näissä asioissa ideointi- valmisteluvaiheessa sekä käyttää mahdollisuuksiensa mukaan rakennuttuja paikkoja: Kentät, ladut, laavut, jne. Koulutus ja vapaa-aikapalvelut voisivat mahdollisesti käyttää retkiluistelurataa, jos sellaista kunnassa ylläpidetään. Kouluilla on kokemusta Kemijoen patoaltaan jäällä hiihtämisestä. Vedenkorkeuden vaihtelu tekee railot molempien rantojen tuntumaan. Railoista nousee vettä jään päälle, mikä estää joskus hiihtämisen. Sääolosuhteet tuuli/viima ja
pakkanen tekevät jäällä hiihtämisestä usein haastavaa. Sama koskenee myös
luistelua. Ns.”nappikelillä” jäällä liikkuminen on mukavaa.

Tek 9.11.2022 § 219 Keminmaan kunnan retkiluistelu reitille muodoltansa soveltuvat jokijäät ovat hyvin epävakaat ja haasteelliset reitin rakentamiselle ja ylläpidolle. Myös keskustan alueella olevan Kallinjärven jäätilanne on melko vaihteleva nykyään
avantouintipaikan pumpusta johtuen.Tutkimme kuitenkin vielä mahdollisuuksia retkiluisteluradan toteuttamiseksi tulevaisuudessa.

 

Kesken

       
 

Valtuustoaloite nro 22/2022 Vauvaraha / Maija-Liisa Ruonavaara

Kh 11.10.2022 § 467 Pyydetään hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan lausunnot

Siv 26.10.2022 § 297 Sivistyslautakunnan talousarvioraamissa ei ole määrärahaa esityksen kaltaista vauvarahaa varten vuodelle 2022

Hyv 14.12.2022 § 267 Keminmaan hyvinvointilautakunnan toiminnan lopettamisen vuoksi Keminmaan hyvinvointilautakunta ei anna tästä lausuntoa.

Kh 24.1.2023 § 52 Valtuuston käsiteltäväksi

 

Kesken

       
 

Valtuustoaloite nro 23/2022 Kunnanviraston edustan laittaminen torialueeksi / Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Kh 11.10.2022 § 469 Pyydetään teknisen lautakunnan sekä elinvoima-asiantuntijan ja/tai elinkeinotyöryhmän lausunto

Kesken

 

 

 

 

 

Valtuustoaloite nro 24/2022 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisasioita hoitavan toimielimen tai jaoston perustamisesta / Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Kh 11.10.2022 § 468 Pyydetään sivistyslautakunnan lausunto

Siv 26.10.2022 § 298 Sivistyslautakunta on päättänyt esittää lausuntonaan, että aloitteen mukainen uusi toimielin tai jaos on epätarkoituksenmukainen ja siten tarpeeton, koska kunnassa on jo hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työryhmä tätä tarkoitusta varten

Kh 5.12.2022 § 589 Kunnanhallitus todennut, että kunnan organisaatiosta päätetään hallintosäännön yhteydessä. Valtuustolle tiedoksi.

 

Kesken

       

 

Valtuustoaloite nro 25/2022 Kalaportaiden myynti PVO:lle / Heli Trög ym.

 Kh 11.10.2022 § 471 Kunnanhallitus on todennut, että asia on kunnanhallituksessa valmistelussa

Kesken

       
 

Valtuustoaloite nro 26/2022  Kokouspalkkiot; teamskokoukset / Heli Trög ym.

Kh 11.10.2022 § 470 Pyydetään valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakuntien puheenjohtajilta ja varapuheenjohtajilta lausunto aloitteesta 28.10.2022
mennessä.

Kesken

       

Kv 17.11.

Valtuustoaloite nro 28/2022 Omistajaohjaus Keminmaan Energia ja Vesi Oy:n sähkönsiirtohintojen alentamiseksi/Eeva Lääkkö

Kh 13.12.2022 614 Kunnanhallitus päättää antaa Keminmaan Energia ja Vesi Oy:lle omistajaohjauksena ohjeen ottaa aloitteen mukainen sähkönsiirtohintojen alentaminen käsittelyyn ja päätöksentekoon mahdollisimman pian

Kesken 

     

 

 

Valtuustoaloite nro 29/2022 Valtuustosaliin puheenjohtajan korokkeen hankkiminen/Mikko Lampela

Kh 13.12.2022 § 615 Korokkeen hankkiminen teknisen osaston tehtäväksi

Kesken

     

 

 

Valtuustoaloite nro 30/2022 Määrärahan varaaminen vieraalla paikkakunnalla opiskelevien opintojen tukemiseen/ Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

Kh 13.12022 § 616 Sivistyslautakunnan käsittelyyn 

Kesken 

     

 

 

Valtuustoaloite nro 31/2022 Valtuuston kyselytunti käyttöön valtuuston kokouksiin/ Auli Tasala ym.

Kh 13.12.2022 § 617 Pyydetään aloitteesta valtuustoryhmien kannanotot tammikuun 2023 loppuun mennessä. 

Kesken 

   

 

 

 

Valtuustoaloite nro 32/2022 Viitakosken nopeusrajoituksen alentaminen kylän kohdalla/ Väinö Ekorre ja Ari Reinikainen

Kh 13.12.2022 § 618 Teknisen lautakunnan käsiteltäväksi 

Kesken

   

 

 

 

Valtuustoaloite nro 33/2022 Selvityksen tekeminen kirjastoauton toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi/Keskustan-Kokoomuksen ja Vihreiden valtuustoryhmä

Kh 13.12.2022 § 619 Sivistyslautakunnan käsiteltäväksi 

Kesken

   

 

 

 

Valtuustoaloite nro 34/2022 Pienviljelymahdollisuus kuntalaisille/Marjo Appelgren ym.

Kh 13.12.2022 § 620 Pyydetään aloitteesta teknisen lautakunnan,  sivistyslautakunnan ja kylätoimikuntien lausunnot.

Kesken

   

 

 

 

Valtuustoaloite nro 35/2022 Kunnanhallituksen varajäsenille vapaaehtoinen kuunteluoikeus hallituksen kokouksiin/Janne Hietala ym.

Kh 13.12.2022 § 622 Hallintopalveluiden valmisteltavaksi

Kesken

     

 

 

Valtuustoaloite nro 36/2022 Nuorisotila Laurilan keskustaan ja Lautiosaaren puolelle/Ilpo Varonen ym.

Kh 13.12.2022 § 621 Sivistyslautakunnan käsiteltäväksi 

Kesken

     

 

 

Valtuustoaloite nro 37/2022 Hallintosäännön muutos koskien hallituksen jäsenien nimittämistä kunnanhallitukseen/Heli Trög ym.

Kh 13.12.2022 § 623 Pyydetään aloitteesta valtuustoryhmien kannanotot tammikuun 2023 loppuun mennessä. 

Kesken

   

 

 

 

Valtuustoaloite nro 38/2022 Valtuustoryhmien kokoontuminen valmistelemaan valtuustosopimusta / Tommi Lepojärvi ym.

Kh 13.12.2022 § 624 Saatetaan valtuustosopimuksen valmistelun aloittaminen
valtuuston päätettäväksi valtuuston tammikuun 2023 kokoukseen. 

Kesken 

       

Kv 15.12. 

Valtuustoaloite nro 39/2022 Lähtökysely kunnan työntekijöille / Kyselyn käytön tehostaminen / Anna Pauna ym.

Kh 24.1.2023 § 53 Aloite saatettu valmisteltavaksi kunnanjohtajalle, palkkasihteereille ja työsuojelupäällikölle

Kesken

 

 

 

 

 

Valtuustoaloite nro 40/2022 Jakotuntien järjestäminen perusopetuksessa alle 16 oppilaan ryhmissä / Eveliina Hipsi-Tuokkola ja Auli Tasala