Siirry sisältöön

Vieraslajit

Lähikuvassa musta muovinen jätteenkeräysastia. Astian etuseinässä ohjetarroja.

Vieraslaji on kasvi, eläin, vesieliö, hyönteinen tai tuholainen, joka uhkaa luonnon monimuotoisuutta ja aiheuttaa uudella esiintymisalueellaan haittaa. Lapissa haitallisimpia ovat jättipalsami, jättiputki, kurtturuusu, lupiini ja ruttojuuri.

Osa vieraslajeista häviää luonnossa itsestään, mutta osa leviää tehokkaasti. Ne syrjäyttävät alkuperäistä lajistoa.

Maanomistajalla on velvollisuus poistaa haitalliset lajit maaltaan. Lain mukaan vieraslajien hallussapito, kasvattaminen ja ympäristöön päästäminen on kielletty.

Miksi torjuminen on tärkeää?

Haitalliset vieraslajit ovat toiseksi merkittävin luonnon monimuotoisuutta uhkaava tekijä maailmassa. Merkittävin on elinympäristöjen häviäminen ja pirstoutuminen.

Vieraslajit aiheuttavat haittaa ja kustannuksia esimerkiksi leviämällä virkistysalueille, ehkäisemällä metsien uudistumista, alentamalla kiinteistöjen arvoa tai aiheuttamalla satotappioita. Suomessakin vieraslajien aiheuttamat kustannukset ovat jo miljoonia euroja vuosittain.

Monia suuria vieraskasviesiintymiä joudutaan torjumaan talkoovoimin. Kansalaisten vapaaehtoinen torjuntatyö onkin arvokasta ympäristönsuojelua. Mittavien kasvustojen torjunta on pitkäjänteistä ja voi viedä vuosia.

Ennaltaehkäisy säästää aikaa ja rahaa. Jokainen voi huolehtia oman pihapiirinsä ja lähiympäristönsä suojelusta estämällä puutarhakarkulaisten pääsyn luontoon.

Muistilista torjuntaan

  • Haitalliset vieraslajit ovat tehokkaita leviämään, joten ole tarkkana, etteivät kasvit pääse kulkemaan jalkineiden, maa-aineksen, vaatteiden, ajoneuvojen tai kotieläinten mukana. Tee mahdolliset siirrot esimerkiksi säkillä.
  • Torjuntakeinoja ovat muun muassa niitto, kitkentä juurineen, peittäminen, näännyttäminen tai kemiallinen torjunta. Laidunnuskin voi toimia.
  • Vieraskasvijäte pakataan säkkeihin ja toimitetaan poltettaviin eli sekajätteisiin tai erityisesti vieraslajeille tarkoitettuun keräysastiaan.
  • Tarkkaile mahdollisten puutarhakarkulaisten esiintymistä lähiympäristössä.
  • Ilmoita vieraslajihavainnot valtakunnalliseen vieraslajiportaaliin, josta löytyy havaintolomake sekä tunnistus- ja torjuntatietoa, listat haitallisista lajeista sekä paljon muuta lisätietoa.
  • Järjestä vieraslajitalkoot, joissa luontoon karanneita haitallisia lajeja poistetaan talkoovoimin lähiympäristöstä.
  • Jättiputken kasvineste on myrkyllistä ja aiheuttaa auringonvalon kanssa vakavia palovammoja iholle. Muista hyvät suojavarusteet!
  • Lajikohtaiset torjuntaohjeet löytyvät vieraslajit.fi -sivustolta.