Siirry sisältöön

Keminmaahan on perustettu kylien neuvosto

27.1.2023

Kyläyhdistykset ja Keminmaan kunta ovat perustaneet yhteistyöfoorumikseen kylien neuvoston. Perustamiskokouksessa 19. tammikuuta 2023 valittiin neuvoston jäsenet ja toimihenkilöt seuraavaksi kahdeksi vuodeksi sekä hyväksyttiin toimintaperiaatteet.

Kylien neuvosto on puoluepoliittisesti sitoutumaton ja alueellisesti tasapuolinen. Perustamiskokouksessa edustettuina olivat Hilmakylät ry, Hyypiö-Juokuan kyläyhdistys ry, Itäkoski, Länsikoski ja Törmän kylät ry, Lautiosaaren omakotiyhdistys ry, Liedakkalan kyläyhdistys ry sekä Viitakosken kyläyhdistys ry.

Kukin kyläyhdistys on nimennyt neuvostoon kaksi jäsentä.

Puheenjohtajaksi valittiin Aila-Kaija Hjulberg (Itäkoski, Länsikoski ja Törmän kylät), varapuheenjohtajaksi Raimo Arponen (Liedakkala) ja sihteeriksi Rauni Kauppila (Hilma-kylät).

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin lisäksi Irma Kähkönen (Hilma-kylät), Jukka-Pekka Mikkola ja Paula Pekkala (Hyypiö-Juokua), Jarmo Matilainen (Itäkoski, Länsikoski ja Törmä), Teija Anttila ja Sirkka-Liisa Mällinen (Lautiosaari), Jukka Viitala (Liedakkala) sekä Ilkka Yli-Öyrä ja Olavi Holopainen (Viitakoski).

Kuntaa kokouksissa edustaa elinvoima-asiantuntija Anu Kumpuniemi.

Kokousväki toivottaa myös Keminsuun kyläyhdistyksen ja Keminmaan omakotiyhdistyksen edustajat tervetulleiksi mukaan toimintaan.

Ryhmäkuvassa seisomassa kuusi keski-ikäistä naista ja viisi keski-ikäistä miestä.
Kylien neuvosto. Eturivissä vasemmalta Teija Anttila, Aila-Kaija Hjulberg, Irma Kähkönen ja Sirkka-Liisa Mällinen. Takarivissä vasemmalta Rauni Kauppila, Jukka-Pekka Mikkola, Paula Pekkala, Jarmo Matilainen, Olavi Holopainen, Ilkka Yli-Öyrä ja Raimo Arponen. Kuvasta puuttuu Jukka Viitala. KUVA: ANU KUMPUNIEMI

Kylien neuvoston tarkoituksena on valvoa asukkaiden yleisiä ja yhteisiä etuja sekä edistää

  • kylien elinkelpoisuutta ja palveluiden säilymistä,
  • kylien ja asukkaiden yhteistyötä ja omatoimisuutta,
  • asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä,
  • vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kylien neuvosto

  • osallistuu kyliä koskevaan suunnitteluun ja kylien kehittämiseen,
  • pyrkii vaikuttamaan kylien kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa,
  • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja,
  • toimii kylien elinkelpoisuuden, asukkaiden viihtyvyyden ja hyvinvoinnin sekä palveluiden säilyttämisen ja luomisen edistämiseksi,
  • järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu- ja huvitilaisuuksia.